skoljobb.se

Förstelärare i svenska som andra språk

Regioner
Utgår

2019-02-20

Ansök nu

Förstelärare i svenska som andra språk

Bäckadalsgymnasiet

Vill du vara med…
… och utveckla kollegialt lärande, dagligen möta våra härliga elever och inspirera dem till goda studieresultat? Då ska du söka tjänsten som förstelärare i Svenska som andra språk hos oss på Bäckadalsgymnasiet!

I försteläraruppdraget…
… ingår att tillsammans med rektor ansvara för det systematiska kvalitetsarbetet med fokus på det kollegiala lärandet, som förstelärarna har som ansvar att bidra till. Förstelärare ska i första hand undervisa och arbeta med uppgifter som hör till undervisningen, men andra uppdrag kan vara att stödja och utveckla lärare i deras undervisning eller att initiera och leda projekt i syfte att förbättra undervisningen.

Hos oss blir du en del av skolans helhet och samarbetar med elever, vårdnadshavare, lärare, skolledning och övrig skolpersonal. Du skapar tillsammans med oss miljöer som främjar elevernas lärande samt utveckling och du deltar aktivt i skolans utvecklingsarbete. Utöver detta har du liksom övriga lärare på skolan uppgifter som bland annat mentorskap.

På Bäckadalsgymnasiet…
… är vi ungefär 200 medarbetare som tillsammans arbetar för att uppnå skolans mål. Vi har en aktiv personalklubb som ordnar olika aktiviteter, vilket bidrar till skolans sammanhållning. Vi är den är den yngsta gymnasieskolan i Jönköpings kommun och har sedan start varit en skola där fokus legat på yrkesutbildning, men hela tiden haft inslag av högskoleförberedande gymnasieutbildning. Och till läsåret 2019/2020 startas SA och EK på skolan. Våra värdeord är elevfokus, tydlighet, respekt, höga förväntningar och delaktighet/samarbete. Orden i vår värdegrund ska finnas med i allt vi gör och är länken mellan statliga och kommunala uppdrag. Läs mer om Bäckadalsgymnasiet. (https://www.backadal.se/)

Kompetenskrav:
Kraven för att vara meriterad till förstelärare är att du:
- Är legitimerad lärare (för aktuell tjänst i svenska som andra språk på grund- och gymnasienivå).
- Genom dokumentation kan redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar som lärare i skolväsendet.
- Har visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat.
- Har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen.
- Även i övrigt bedöms som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.

Som person är du ansvarsfull, strukturerad och kvalitetsmedveten. Du har en god pedagogisk förmåga samt intresse av att vara med och utveckla den pedagogiska verksamheten med fokus på kollegialt lärande, undervisning och elevernas lärande. I rollen som lärare behöver du vara noggrann och ha förmågan till ett övergripande ansvar. Du har vidare ett positivt förhållningssätt, god samarbetsförmåga samt är lösningsfokuserad i varje möte med elev, föräldrar och kollegor. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Rekryteringsprocessen:
Ansökan ska innehålla ett personligt brev med motivering till varför tjänsten söks, beskrivning av kunskaper inom IKT (informations- och kommunikationsteknik) och akademiska meriter.

Förutom det personliga brevet ska ansökan också innehålla CV, lärarlegitimation, examensbevis, studieintyg (Ladok) samt utlåtande förstelärare från din rektor (gäller för ej meriterade). Du som söker ansvarar själv för att dela ut blanketten om utlåtande till rektor som efter att besvarat den, skickar in enkäten per mail till maria.sparf@jonkoping.se

Övrigt:
Ansökan sker i två steg. Din ansökan behandlas och efter det kan du som inte redan är förstelärare bli erbjuden att genomgå en meritering till förstelärare. Mer information och de handlingar som behövs till din ansökan som förstelärare finns på vår hemsida www.jonkoping.se, sök förstelärare.

Upplysningar:
Rektor: Malin Kling, tel. 036-10 62 86, mail: malin.kling@jonkoping.se
Utvecklingsstrateg, Maria Sparf, tfn 036-10 24 23, maria.sparf@jonkoping.se
Lärarförbundet: Karin Hagenlund, tel. 0739-08 49 36, mail: karin.hagenlund@jonkoping.se
Lärarnas Riksförbund: Katarina Nitare, mail: katarina.nitare@jonkoping.se

Fackliga UBF (http://www.jonkoping.se/fackligaubf)

Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dela detta jobb

Förstelärare i svenska som andra språk

Jönköpings kommun