skoljobb.se

Förstelärare Sörgårdsskolan åk F-3

Regioner
Utgår

2021-04-20

Ansök nu

Förstelärare Sörgårdsskolan åk F-3

Arbetsplatsbeskrivning

Björnboda-Sörgårdsskolans verksamhet omfattar förskoleklass och grundskola 1–6 samt fritidshemmens verksamhet för ca 600 elever och 100 medarbetare. Skolorna ligger i villa- och radhusområdena Vinsta och Kälvesta med närhet till natur och gröna parker. Det finns goda kommunikationer med buss som ansluter till både tunnelbana och pendeltåg.

Sörgårdsskolan är en F- 6 skola med en till två paralleller och ca 240 elever. Skolan har tre arbetslag som leds av en arbetslagsledare. I arbetslagen arbetar lärare, fritidspedagog och barnskötare.

Skolans ledningsgrupp består av rektor, två biträdande rektorer för Björnbodaskolan, en biträdande rektor för Sörgårdsskolan och en administrativ chef.

Skolans elevhälsoteam där rektor och biträdande rektorer ingår, består av kurator, skolsköterska, specialpedagoger, speciallärare, SVA-lärare och skolpsykolog.

Skolledning tillsammans med förstelärargruppen ansvarar för skolans systematiska kvalitetsarbete.

Båda skolorna har engagerad personal där kooperativt lärande, formativ undervisning, digitalisering och arbetet för elevens hela skoldag är prioriterade områden.

Vår vision är att vara en bra skola för alla. För oss betyder det att vi har positiva förväntningar på eleverna, varandra och oss själva. Vårt inkluderande förhållningssätt och goda bemötande, där alla ska känna delaktighet, genomsyrar vår verksamhet. För att arbeta för vår vision sätter vi dialogen, kollegialt lärande och elevhälsa i fokus.

Arbetsbeskrivning

Vi söker dig som vill arbeta som förstelärare i årskurs F-3 på Sörgårdsskolan. Som förstelärare driver, leder och ansvar du för skolans systematiska kvalitetsarbete tillsammans med skolledningen och förstelärargruppen. Du ansvarar och leder ämneskonferenser, kopplar aktuell forskning till skolans utvecklingsarbete, samarbetar med andra lärare, driver det kollegiala lärandet och är ett föredöme i din lärargärning. Utöver att vara förstelärare ingår du i ett arbetslag och undervisar som klasslärare i F-3 på Sörgårdsskolan.

Kvalifikationer

Du är väl insatt i skolans styrdokument. Du är trygg, bra på att organisera, kommunicera, skapar goda relationer och är alltid professionell i möten med elever, vårdnadshavare och medarbetare. Du är en tydlig ledare som ska vilja bidra med att utveckla verksamheten och skapa en positiv lärandemiljö med elevens perspektiv i fokus. Du skapar möjligheter så att alla elever kan delta utifrån sina förutsättningar. God samarbets-och initiativförmåga är egenskaper som vi värdesätter högt.

Som förstelärare är du legitimerad lärare och kan genom dokumentation redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning.

Visat särskilt god förmåga att förbättra elevers studieresultat och ha ett starkt intresse för att utveckla undervisningen.

Har stort engagemang i undervisningen och arbetar för hela skolans utveckling.

Skapar en trygg lärandemiljö och har höga förväntningar på elevers utveckling.

Bidrar till kollegors och yrkets kunskapsutveckling.

Övrigt

Intervjuer sker löpande.

 

Dela detta jobb

Förstelärare Sörgårdsskolan åk F-3

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen