skoljobb.se

logga

Förstelärare till Berzeliusskolans individuella alternativ

Regioner
Utgår

2023-05-29

Ansök nu

Förstelärare till Berzeliusskolans individuella alternativ

Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! 

Dina arbetsuppgifter

Som förstelärare har du en god pedagogisk förmåga och besitter en stor kunskap inom relevant område, har en stor förmåga att leda eleverna i sitt lärande, är skicklig på att bemöta och entusiasmera eleverna samt en stark drivkraft i att utveckla skolan och undervisningen i enlighet med rådande styrdokument och ledningens intentioner. Försteläraren är drivande i det kollegiala lärandet på skolan.

Inom ramen för förstelärarskapet förväntas du aktivt verka för att utveckla skolan och undervisningen i enlighet med rådande styrdokument och skolans intentioner. Du kommer att ingå i skolans pedagogiska ledningsgrupp tillsammans med rektorer och övriga förstelärare. Detta uppdrag är specifikt inriktat mot att utveckla lärandet och arbetsformer för elever inom Berzeliusskolans individuella alternativ. Du har en sammanhållande roll i arbetsgruppen genom att skapa struktur och förutsättningar för att öka elevernas lärande och möjlighet till en meningsfull framtid. Du arbetar systematiskt för en ökad måluppfyllelse genom resultatuppföljning och analys, och verkar för att eleverna upplever en helhet i sin utbildning.

Din arbetsplats

Berzeliusskolans gymnasium består av ca 900 elever och är uppdelat på tre skolenheter. Detta uppdrag är kopplat till det individuella alternativet, IMA, där Berzeliusskolan erbjuder en utbildning för elever som behöver ett extra stöd för att komma tillbaka till ordinarie undervisning. Hos oss går i dagsläget ca 40 elever där alla har haft en hög frånvaro på grundskolan och många elever har också en NPF-diagnos. Eleverna har behov av ett mindre sammanhang och har därför sin undervisning i egna lokaler en kort bit från skolan. Arbetslaget består av 15 personer som jobbar i ett nära samarbete för att kunna möta eleverna på bästa sätt.

Du som söker

Vi söker dig som är legitimerad gymnasielärare och/eller lärare för åk 7 -9 och har flerårig erfarenhet av undervisning enligt gällande läroplan. Du har ett starkt intresse för och erfarenhet av att utveckla undervisningen gentemot en elevgrupp som har hög skolfrånvaro och bristande motivation.  Du har förmågan att leda, motivera och inspirera andra till samarbete för att nå gemensamma mål. Du ser till hela verksamhetens bästa och kan skilja på det personliga och professionella. Som person är du bra på att lyssna och att samordna grupper och du löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Vi söker dig som har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och för människors olika förutsättningar. Du är skicklig på att anpassa undervisningen till eleven och har förmåga att väcka intresse. Som person är du trygg, stabil och har självinsikt.

Övrig information

Uppdraget som förstelärare är ett visstidsförordnande på tre år med tillsvidareanställning som lärare som grund. 10% av din tjänst avsätts för genomförande av uppdraget som förstelärare.

Tillträde: 230810 

Anställningsform: Tillsvidare

Sysselsättningsgrad: 100 %

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 11193

I denna ansökan bifogar du inget personligt brev

Dela detta jobb

logga
Förstelärare till Berzeliusskolans individuella alternativ

Linköpings kommun