skoljobb.se

Främbyskolan söker kreativ slöjdlärare

Företag Falu kommun
Regioner
Utgår

2018-07-20

Ansök nu

Främbyskolan söker kreativ slöjdlärare

Vill du vara en del av vårt arbetssätt där kreativiteten får plats och där vi pedagogiskt utmanar, utvecklar och tryggar elevers förmåga att arbeta med olika material och uttrycksformer? Vill du som vi (och styrdokumenten) att undervisningen ska bidra till att väcka elevernas nyfikenhet när det gäller att utforska och experimentera med olika material och att de ska ha tillit till sin egen förmåga att ta sig an olika utmaningar på ett kreativt sätt?

Då kan vår skola vara en framtida arbetsplats för dig... Vi erbjuder nu en utvecklande roll som slöjdlärare!

Främbyskolan är en F-6 skola med ca 220 elever. Här finns grundskola och skolbarnsomsorg som tillsammans i arbetslag arbetar med våra elevers utveckling. Som skolans främsta resurs räknas de pedagoger som arbetar här. Vi har också skollokaler som väl rymmer den verksamhet som vi bedriver även om vi hela tiden arbetar med att vidareutveckla och förvalta våra lokaler. Främbyskolan har dessutom en ovanligt rik närmiljö med skog och sjöar inom gångavstånd. Dessa tillgångar använder vi i undervisningen under alla årstider och genom utepedagogik i olika ämnen och ofta i ämnet slöjd.

En kvalitativ kunskapssyn och formativ bedömning ska färga all undervisning. Eleverna på Främbyskolan uppmuntras till självständighet, kreativitet och eget ansvar men vi som skola och alla våra pedagoger har ett stort gemensamt ansvar. I allt vårt arbete ska vi bidra till att våra elever får en chans att växa till människor som känner både stolthet och nöjdhet i sitt skolarbete och i sin personliga utveckling.

IT är ett viktigt hjälpmedel i skolarbetet och vi har byggt upp en stabil tillgång till datorer och teknisk utrustning, nu tar vi steget mot att verkligen nyttja dessa som verktyg med strävan att hela tiden utveckla innovativa undervisningsmetoder. Här kan vi behöva idéer från dig som sakkunnig slöjdlärare hur du vill utveckla den digitala miljön för att berika slöjdämnet specifikt.

Vill du veta mer om Främbyskolan? Se vår film här: https://www.youtube.com/watch?v=bfRTKyu5yC0

Vi arbetar idag i tre arbetslag som är organiserade kring elevgrupperna F, 1-3 och 4-6. Den utlysta slöjdtjänsten innebär arbete mot åk 3-6.

ARBETSUPPGIFTER
I och med skolans storlek ser vi gärna sökande som är intresserade av att arbeta med hela ämnet slöjd och då självklart med tillgång till utrustade salar för trä-o metall, textil och målning. Skolledningen och kollegor i arbetslagen blir ditt stöd när vi närmar oss läroplanens tänk runt ämnet slöjd som ett eget ämne där elever ges förutsättningar att utveckla olika kunskaper om olika hantverk.  

Är du intresserad av att arbeta med endast någon av specialiseringarna trä- och metall eller textil kan vi självklart se över den lösningen också. Då kommer det bli aktuellt med tjänstgöring på fler skolor för att fylla en heltidstjänst.

Vilken organisation vi än väljer vill vi på Främbyskolan att nyfikenhet ska finnas som bas och att du som pedagog ger eleverna förutsättningar att utveckla varierade lärstilar.

I vårt måluppfyllande arbete som baseras på de styrdokument skolan har att följa så vill vi också vara "Främbyskolan - en skola full av glädje". För eleverna, för kollegiet och för dig som individ. Ska vi lyckas med det behöver vi varandra som pedagoger och där har du som sökande till vår skola en viktig roll. Vill du ingå och berika vårt redan idag starka team?

VI SÖKER DIG SOM...
- har lärarlegitimation

- har behörighet att undervisa i ämnet slöjd

- är väl insatt i skolans styrdokument

DET ÄR ÖNSKVÄRT OM DU...

- har tidigare erfarenhet av ensamansvar för ämnet slöjd

- har bred behörighet

- har intresse av att arbeta med utvecklandet av digitala lärmiljöer

- har erfarenhet av arbete med barn i behov av särskilt stöd.

- har tidigare deltagande i skolutvecklingsprojekt

- har erfarenhet av arbete med flerspråkiga elever

PERSONLIGA EGENSKAPER VI SÖKER
Du är en trygg person med ett tydligt ledarskap i klassrummet samt ett engagemang för barn och undervisning som inspirerar både dina elever och dina arbetskollegor. Du är flexibel och har förmågan att anpassa dig till nya situationer och du är trygg i kommunikation med vårdnadshavare. Vi  ser att du har lätt för att samarbeta, är lösningsfokuserad och bidrar till ett positivt arbetsklimat där du aktivt bidrar till din och skolans utveckling.

Kontaktinformation
Jan-Erik Kyrö, Facklig representant för Lärarförbundet, 023-863 36

Hanna Meijer-Holmqvist, Facklig representant för Lärarnas Riksförbund, 023-838 63

Sanna Mattsson, Rektor, 023-823 01, SMA02@falun.se

Arbetsplats
Torkils väg

791 52 Falun

Dela detta jobb

Främbyskolan söker kreativ slöjdlärare

Falu kommun