skoljobb.se

Avdelning Ung Fritid

Arbetsplatsbeskrivning
Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för kommunens öppna fritidsverksamhet och för fritidsgårdar i 10 geografiska fritidsområden.

Den främjande öppna verksamheten ska vara central i Ung Fritids verksamhet. Den ska under fria former underlätta och ge utrymme för ungdomars umgänge och aktiviteter på den fria tiden. Avdelningens verksamhet ska upplevas som attraktiv av ungdomar i åldern 10 – 25 år med fokus på 10 -19 år, där de oavsett kön, etnisk bakgrund, politisk åsikt eller religiös tro ska kunna mötas på lika villkor.

Avdelningens verksamhet ska präglas av ett positivt umgängesklimat med öppenhet och mångfald som viktiga faktorer där utrymme skall ges för ungdomarnas egna möten och positiva fritidsaktiviteter. Under fria former ska ungdomar stimuleras till att förverkliga sina fritidsintressen så att de stärker och berikar utveckling och välbefinnande.

Arbetsuppgifter
Leda, samordna, utveckla och stimulera barn och ungdomars fritidsaktiviteter i fritidsområdet.Målgrupp är barn och ungdomar i åldern 10-25, med särskilt fokus på åldern 10-19 år. Som fritidsassistent på våra mötesplatser har du som uppdrag att skapa möjligheter för ungdomars utvecklande av självkänsla och identitet.

Den övergripande metoden är personalens bemötande och coachande förhållningssätt. Våra mötesplatser är arenor där deltagarna upplever att de har inflytande över resursernas fördelning i verksamheten och kan vara delaktiga i planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter. Alla ska kunna delta på lika villkor och därför prioriteras jämställdhets- och mångfaldsarbetet högt.

Fritidsassistenter arbetar också med uppsökande verksamhet på skolor och med föreningar med olika former av områdesanknutna projekt i fritidsområdet samt även kommunövergripande projekt och verksamheter.

Kompetenskrav
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning, såsom fritidsledare, fritidspedagog, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Du är självständig och har en god förmåga att kommunicera. Då ett gott bemötande är en självklarhet inom verksamheten, söker vi dig med god förmåga i relationskapande och samarbete och att du har en positiv inställning. Det är en förutsättning att du är flexibel och har lätt för att strukturera upp situationer och är stabil. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Belastningsregister
För att få arbeta med barn och unga måste vi ha ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister. Beställ ett direkt i samband med att du skickar in din ansökan då normal handläggningstid hos Polisen är cirka 2 veckor. Blanketten för att söka utdraget ur belastningsregister hittar du på Polisens hemsida. Välj belastningsregister för (Skola, förskola eller barnomsorg).Om det blir aktuellt med en anställningsintervjuv önskar vi utdraget i ett oöppnat kuvert.

Vi erbjuder bland annat:
- Gratis bad och träning på förvaltningens badanläggningar
- Rabatt på länstrafikens årskort och biobiljetter
- Förmånscykel (genom bruttolöneavdrag)
- En trivsam arbetsmiljö

Övrigt
Tjänsten innebär även arbete på obekväm arbetstid.
Vi har röfri arbetstid/anläggning.

Vi kallar på intervjuv löpande under ansökningstiden.

Upplysningar
Enhetschef, Linda Jansson tel. 036- 10 63 38
Enhetschef, Anders Jaldenius tel. 036- 10 69 40
Vision, Maria Carlsson tel. 036-10 57 01

Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.

Fritidsassistent 3 platser

Regioner
Kategorier
Utgår

2018-11-23

Ansök nu

Dela detta jobb