skoljobb.se

Fritidslärare / -pedagog

Regioner
Kategorier
Utgår

2019-04-26

Ansök nu

Fritidslärare / -pedagog

Vår vision är att bli Sveriges bästa skolkommun. I Sollentuna ska varje skola vara den bästa skolan för varje elev som går där. Framför oss ser vi en skola där undervisningen håller hög kvalitet och stimulerar alla elevers kreativitet och lärande. En skola där vi har höga och positiva förväntningar på oss själva och våra elever och där alla elever och personal trivs och känner sig trygga. I våra skolor ska eleverna uppnå utmärkta studieresultat och utveckla de kompetenser och förmågor som krävs för framtida studier och yrkesliv. Vi ska ligga i framkant vad det gäller pedagogisk utveckling, genomförande och organisering av undervisningen. Att ta stöd i forskning är en självklarhet för oss.

Sollentuna international school är en skola som ligger centralt nära Sollentuna centrum. På skolan går det idag cirka 300 elever i årskurserna F-9 samt RN-enheten. På skolan arbetar en personalgrupp som kännetecknas av stort engagemang och kompetens. Sollentuna International School är en mångkulturell skola med mycket goda studieresultat. Det råder en mycket positiv anda och stor delakultur på skolan. Skolans ledord är tilltro, höga förväntningar, vänlighet, artighet och stolthet. Skolan leds av rektor och  biträdande rektor.

Skolan har ett väl fungerande värdegrundsarbete och ett aktivt arbete för att skapa en tillgänglig skola för varje elev som går där. Skolan har ett väl utbyggt elevhälsoarbete och processerna stöttas även av logopeder, förstelärare, specialpedagogisk personal samt UDL-ansvarig.

Vi är en liten skola med ca 180 elever på fritids. På vår skola  gillar vi olika.

Nu har vi funderat på vad skolan skulle behöva för att kunna fortsätta att utmana våra elever på alla upptänkliga sätt. Under hösten kommer all personal att genomgå en tillgänglighetsutbildning och vi påbörjar under hösten coachande samtal för fritidspersonalen. Personalen hos oss vill göra skillnad.

Vad våra elever behöver är att röra på sig, få kontakt med det omgivande samhället och skapa. De behöver vara delaktiga i sin vardag och sätta upp höga mål för sin framtid. Tycker du att det skulle vara roligt att vara med i det arbetet?

En fritidslärare/fritidspedagog  skulle vara perfekt för våra elevers utveckling.

Viktigast för oss är att vi får träffas och prata om vad du tänker och tycker om fritidshemmets angelägna uppdrag.

Det vore jätteroligt om du ville komma och träffa oss föra att samtala om vår fritidsverksamhet.

Kvalifikationer

Fritidslärare/Fritidspedagog

Arbetsuppgifter

Att tillsammans med övrig personal och elever utifrån läroplanen planera, genomföra och utvärdera arbetet med god kvalitet.

Vi erbjuder

Sollentuna International School har en hög ambitionsnivå och vill stimulera varje elev att göra det bästa av sina förutsättningar. Vi har höga och positiva förväntningar på oss själva och våra elever och tror att en förutsättning för lärande är ordning och reda och kärleksfulla vuxna som bryr sig.

Som medarbetare hos oss omfattas du av flera förmåner. Du kan läsa mer om dessa på vår hemsida, klicka här för att komma dit.

Vi tillämpar individuell lönesättning. Välkommen med din ansökan

Malin Hennius biträdande rektor

szf125@edu.sollentuna.se

Dela detta jobb

Fritidslärare / -pedagog

Sollentuna kommun