skoljobb.se

Fritidspedagog/förskollärare till Söderhamns kommun

Regioner
Utgår

2018-10-21

Ansök nu

Fritidspedagog/förskollärare till Söderhamns kommun

Stentägtskolans förskoleklass

Vi söker en fritidspedagog/förskollärare till Stentägtskolans förskoleklass.

Dina arbetsuppgifter
Din roll på Stentägtskolan är attarbeta med verksamheterna inom fritids och förskoleklass. Då arbetslaget idag består av fyra förskollärare ser vi gärna en fritidspedagog som ny medarbetare i teamet. Ditt fokus ligger på fritids och du har en mer stöttande roll inom förskoleklassverksamheten. I arbetslaget kommer du att ha ansvar för planeringen av fritidsverksamheten.

Stentägtskolan är en centralt belägen grundskola för årskurserna F-6. På skolan går ca 270 elever och skolan har två klasser i varje årskurs samt fritidshem. Stentägtskolan är sedan våren 2018 under ombyggnation, och under byggtiden är hela Stentägtskolan placerad på Östra skolan, i moduler på Södra Järnvägsgatan samt i Godsmagasinet på Faxeholmsgatan. Alla lokaler är i anslutning eller i närområdet till varandra.

Din profil
Vi söker dig somhar en formellt godkänd utbildning som förskollärare eller fritidspedagog. Du har erfarenhet avatt arbeta med fritidsverksamhet och förmågan att planera,initiera och leda aktiviteter inom fritids. Det är en fördel om du har god kännedom om de styrdokument som reglerar våra verksamheter.

För att trivas i denna roll är du bra på att tainitiativ och sätta igång aktiviteter. Du kommer ofta med nya idéer och angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Det är värdefullt om du har ett nytänkande som kan omsättas i praktiken och som leder till resultat.

Vidare ser vi att du har lätt för att samarbeta och att du kan lyssna, kommunicera och lösa konflikter på ett konstruktivt sätt. Du visar empati genom att lyssna, stödja och bry sig om andra samt har förmågan att rådfråga andra och delar med dig av information och sakkunskap. Laganda är viktigt hos oss.

Du har också en god förståelse för att se helheten och ta hänsyn till det större perspektivet genom att du förstår din roll men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.

För att få arbeta inom en pedagogisk verksamhet måste vi ha ett godkänt utdrag från Polisens belastningsregister. Beställ ett direkt i samband med att du lämnar in din intresseanmälan då normal handläggningstid hos Polisen är ca 2 veckor. Blanketten för att söka utdraget ur belastningsregistret hittar du här:
https://polisen.se/Service/Blanketter/Blanketter-belastningsregistret/blankett-4425-skola_forskola_barnomsorg-belastningsregistret1/

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

I Söderhamn genomsyrar innovation och entreprenörskap alla utbildningsnivåer. Barn och ungdomar är medskapare i sitt lärande, för att utveckla förmågan till initiativ och samarbete. Vi arbetar aktivt med integration och inkludering. I barn- och utbildningsförvaltningen är vi cirka 700 medarbetare som möter barn och ungdomar i förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola och kulturskola. Vi arbetar också med studie- och yrkesvägledning, it-pedagogik, elevhälsa, skolskjutsar och administration. Vi är Söderhamn!

Dela detta jobb

Fritidspedagog/förskollärare till Söderhamns kommun

Söderhamns kommun