skoljobb.se

Fritidspedagog/ lärare i fritidshem

Företag Region Gotland
Regioner
Kategorier
Utgår

2019-02-24

Ansök nu

Fritidspedagog/ lärare i fritidshem

Fritidspedagog/ lärare i fritidshem

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Vänge skola är en F-6 skola med ca. 55 elever. Vi jobbar med homogen förskoleklass och åldersblandade skolklasser 1-2, 3-4 och 5-6, Eleverna åker till Romaskolan för undervisning i de praktiskt-estetiska ämnena! Det finns ändamålsenliga lokaler för fritidsverksamhet samt fantastiska möjligheter till uteverksamhet. Antalet inskrivna på fritids är ca 25 elever. Samarbete finns med förskolan, dom hjälper oss med öppningar mellan 06:00-07:15. Stängning 18:00 fördelas mellan 3 st. personal. Mellanmål serveras i matsalen av skolbespisningen.

Arbetsuppgifter

Du är ansvarig för att planera, leda och utveckla den pedagogiska verksamheten i fritidshemmet. Att aktivt arbeta för verksamhetens värdegrund och arbeta med diskrimineringsgrunderna. Bidra och främja ett positivt samarbetsklimat. Vara väl förtrogen med läroplanen för fritidshem. Samt att ansvara för närvarohantering. 
Förutsättningen för det är planering tre timmar i veckan, förlagd på torsdagar 09:00-12:00.

Du är även kopplad till en skolklass, där du kommer att jobba tillsammans med ansvarig lärare.

Kvalifikationer

Vi ser att du som söker är behörig fritidspedagog. Vi ser även andra sökanden så som socialpedagog och barnskötare med erfarenhet från fritidshem.

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6000 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb? 

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är drygt 57000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Kontakt

  • Robert Edfeldt
    Bitr. rektor
    0498-204129

Dela detta jobb

Fritidspedagog/ lärare i fritidshem

Region Gotland