skoljobb.se

Fritidspedagog / lärare i fritidshem

Företag Region Gotland
Regioner
Kategorier
Utgår

2019-03-24

Ansök nu

Fritidspedagog / lärare i fritidshem

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Sudrets skolområde ligger på Södra Gotland och har fem skolor knutna till sig, Öja F-6, Havdhem F-6, Högby F-9, Stånga F-6 och Garda F-6. 
HT-19 är vi i behov av 3 fritidspedagoger/lärare i fritidshem. 
Öja fritidshem har ca 25 barn inskrivna på fritids och 2 medarbetare. 
Högbyskolan har ca 65 barn inskrivna och 6 medarbetare. 
Stånga skola har drygt 60 barn inskrivna och 4 medarbetare. I Stånga ser vi gärna en kvinnlig sökande utifrån att de övriga i arbetslaget är män. 

Sudrets skolområde har ett elevhälsoteam som arbetar med att skapa en likvärdig skola, där alla elever ges bästa möjliga förutsättningar att nå goda resultat. Skolområdet samarbetar med Sudrets förskoleområdet utifrån ett 1-16årsperspektiv och har ett tydligt och väl utarbetat arbete med övergångar. 

Vi vill ge eleverna både fakta och färdigheter, grundläggande kunskaper för att kunna utveckla sina förmågor för livet. Med ökande ålder och växande mognad förändrar och anpassar vi kraven på att ta ansvar och vara delaktig i sitt lärande.

Arbetsuppgifter

Du ska tillsammans med arbetslaget driva den pedagogiska utvecklingen på fritidshemmet och bidra till ett positivt arbetsklimat. Vi ser elevernas hela dag och samarbete mellan skola och fritidshem är naturligt där våra olika kompetenser används. Vi arbetar aktivt med rastverksamhet där fritidspersonalen är ansvariga. Det innebär att vi utvecklat rasternas innehåll till en mer planerad aktivitet med grupplekar som stärker barnens känsla för sociala sammanhang och empati. En fritidspedagog är huvudansvarig för denna rastverksamhet.

Kvalifikationer

Ditt ledarskap kännetecknas av tydlighet och struktur. För att arbetet ska vara framgångsrikt behöver du ha en god samarbetsförmåga och vara relationsskapande, då goda relationer med såväl elever, vårdnadshavare som kollegor är grundläggande för arbetet. 

Är du en av de som vill arbeta tillsammans med oss och med våra elever? Du skall ha rätt kompetens och positiva erfarenheter av att arbeta med barn. Du vill samarbeta med andra och du vill bidra till att skapa en likvärdig skola/fritidsverksamhet och en bra arbetsmiljö. Du bidrar till fritidshemmets utveckling i arbetslaget och vi förväntar oss att du tillsammans med övrig personal tar ansvar för elevernas hela studiesituation. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. 

Lärarlegitimation är ett krav för tillsvidareanställning.

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6000 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb? 

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är drygt 57000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Kontakt

  • Emma Jansson
    biträdande Rektor
    0498-20 49 52, 0737 65 85 81

Dela detta jobb

Fritidspedagog / lärare i fritidshem

Region Gotland