skoljobb.se

Fritidspedagog till Höglandsskolan

Ansök nu

Fritidspedagog till Höglandsskolan

 

Arbetsplatsbeskrivning

Höglandsskolan är en trivsam och trevlig F–9 skola med ca 480 elever och 60 personal. Skolan har en årskurs vardera i F–3 och två paralleller i årskurs 4–9. Skolans kunskapsresultat är mycket höga dessutom är elevernas trivsel, trygghet och upplevda studiero mycket god. Höglandsskolan grundades 1931 som en privat skola med en pedagogisk vision och estetisk profil, som skolan har än idag. Vi tror att de estetiska lärprocesserna med det teoretiska arbetet gynnar elevernas kunskapsutveckling och bidrar till goda resultat. Sedan många år är skolan en kommunal skola i Stockholm stad. Skolan har många traditioner som genomsyrar läsåret. Det kan vara genom föreställning, den så kallade Samlingen, musikframträdande, föredrag/tal eller utställning av ett arbete man gjort. Detta arbetssätt skapar positiva möten mellan eleverna i olika åldrar och gagnar en trygg, stimulerande och kreativ miljö för deras allsidiga utveckling som vi är måna om. Detta skapar även trivsel och gemenskap för all personal på skolan. Skolan har ett väl inarbetat elevhälsoteam och ett väl förankrat trygghetsarbete vilket skapar trygghet, trivsel och studiero för eleverna i alla årskurser F-9. Skolan har mycket hög andel behörig personal. Höglandsskolan ligger vid Höglandstorget i Bromma i ett lugnt bostadsområde med naturen inpå knutarna och nära till kommunikationer.

Arbetsbeskrivning

Vi söker en fritidspedagog/lärare i fritidshem med erfarenhet av att arbeta som fritidskontakt i klass, vara ett stöd för elever, finnas på raster med eleverna och arbeta med fritidshemmets verksamhet. På fritidstid kommer du att arbeta i F-1 fritids och med fritids uppdrag. Du kan även vara ansvarig för lektioner utifrån den behörighet du har, undervisningen utformas i överensstämmelse med skollag, läroplan och andra nationella och kommunala styrdokument. Du samarbetar med kollegor i skolan och på fritids och är ansluten till Fritids arbetslag, undervisningen kompletterar förskoleklassen och grundskolan samt att samverkan sker med dessa skolformer. Just nu lägger vi stort fokus på att utveckla samverkansarbetet mellan fritids och skola samt utveckla fritidshemmets egen verksamhet för en helhetssyn på undervisningen där lärande, utveckling och omsorg ingår. Du erbjuder eleverna en meningsfull fritid genom att ta sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också genom att kontinuerligt utmana eleverna vidare och inspirera till nya upptäckter. Ansvarar för att undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi, inlevelse och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande med estetiska uttrycksformer samt utforskande och praktiska arbetssätt.

 Tillsammans med övriga kollegor på skolan medverkar du till att en positiv, meningsfull och utvecklande miljö skapas för varje elev, hela klassen och fritidsgruppen samt följer kontinuerligt upp elevens och elevgruppens utveckling och utgår från resultaten för att utveckla verksamheten. Du är engagerad och verkar för ett förtroendefullt, öppet och respektfullt samarbete med hemmen samt genomför utvecklingssamtal, företrädesvis tillsammans med förskoleklass eller grundskola för att ge ett helhetsperspektiv på elevens lärande och utveckling.

Kvalifikationer

Meriterande är om du är van att arbeta i fritidsverksamhet i samverkan med skolan. Du är van att ta ansvar och varit med och drivit utveckling inom en verksamhet samt god erfarenhet och kunskap av gällande läroplan för fritidshemmet.

Övrigt

Önskemål om tillträde den 10/8 eller efter överenskommelse.

Visstidsanställning med möjlighet till tillsvidareanställning.

Dela detta jobb

Fritidspedagog till Höglandsskolan

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen