skoljobb.se

GRIMSTASKOLAN SÖKER SPECIALPEDAGOG/ELEVHÄLSOSAMORDNARE
Grimstaskolan är en kommunal 6-9-skola med ca 450 elever i Upplands Väsby strategiskt placerad mittemellan Arlanda och Stockholm. I kommunen jobbar vi mot ett gemensamt och tydligt mål - Alla i mål. Vi utvecklar våra undervisningsmetoder och vi delar med oss av vår kunskap. Vårt arbetssätt ger oss skickliga lärare samt motiverade och engagerade föräldrar. Våra elever når goda resultat och vi arbetar målmedvetet med att utveckla skolan. Vi har ett mål som innebär att alla elever ska nå sin fulla potential och att alla elever ska känna sig trygga i skolan.
 
I ditt uppdrag ingår bland annat att samordna, planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov och intressen, enskilt såväl som tillsammans med arbetslaget som du tillhör. Du samarbetar med övrig skolpersonal för en god lär- och arbetsmiljö för såväl elever som personal och deltar aktivt i skolans utvecklingsarbete. Du deltar i elevhälsoteamet på skolan och är med och tar fram underlag för vidare beslut av elevhälsan.
 
Kvalifikationer 
Du är utbildad grundskollärare och specialpedagog. Du har god insikt och kunskap i skolans styrdokument och tillämpar de i det dagliga arbetet. Du är kreativ och kan anpassa ditt förhållningssätt och dina pedagogiska metoder och tekniker utifrån den individuella elevens behov eller elevgruppens behov. Du utvecklar den pedagogiska verksamheten till att både bli rolig, inspirerande och utmanande. Vi förutsätter att du ser varje elev utifrån ett helhetsperspektiv och har en positiv elevsyn. Du skapar goda relationer med elever, föräldrar och kollegor. Du har god datorvana och erfarenhet av att använda IT i din undervisning. Det är nödvändigt att du behärskar god svenska i tal och skrift 
 
Utdrag ur belastningsregistret krävs för anställning.

Grimstaskolan söker specialpedagog/elevhälsosamordnare

Regioner
Kategorier
Utgår

2019-02-28

Ansök nu

Dela detta jobb