skoljobb.se

 

I våra skolor och på våra fritidshem ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför ska alla våra lärare i fritidshem/fritidspedagoger:

  • Planera, genomföra och utvärdera verksamheten med utgångspunkt från nationella mål och riktlinjer.
  • Tillämpa en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer.
  • Erbjuda en meningsfull fritid som utgår ifrån elevernas behov, intressen och erfarenheter.
  • Inta ett demokratiskt och empatiskt förhållningsätt. Där god omsorg kombinerat med undervisning, tillsammans stimulerar elevens utveckling och lärande.

Arbetsplatsbeskrivning

Långbrodalsskolan består av två byggnader, en anrik drygt 100 år gammal och en helt ny modern med en pedagogisk lärmiljö utifrån dagens krav. Vi förenar dåtid med nutid och skapar en framtid. Skolan är en åk F-6 bestående av 600 elever och ca 80 medarbetare. Skolan befinner sig i ett lugnt naturskönt område med centralt läge i Älvsjö. Skolan har en stabil ekonomi, hög personaltäthet och behöriga lärare. Vårt
goda rykte och höga måluppfyllelse är ett resultat av pedagogernas engagemang, nyfikenhet och gedigna kunskap.


Arbetsbeskrivning

Tillsammans med kollegor är du med och skapar en strukturerad och god pedagogiskt miljö på skoltid och på fritidstid. Vi arbetar för att lärandet ska utformas i tillgängliga lärmiljöer så att varje elev ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Som lärare på fritidshemmet kommer du att arbeta med elever i årskurs F-3. Du verkar för en helhetssyn på undervisningen där lärande, utveckling och omsorg finns under hela skoldagen. En god samverkan med vårdnadshavare ser du som en självklarhet för att nå måluppfyllelsen. Du är van vid att organisera och strukturera upp rastverksamhet.
 
Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad fritidspedagog eller legitimerad lärare mot fritidshem. Du har mångårig erfarenhet av arbete på fritidshemmet. Du ska - ha ett positivt förhållningssätt och lösningsfokuserat bemötande - kunna reflektera och dela med dig av idéer och tankar kring hur verksamheten kan vidareutvecklas och förbättras för att möta elevers olika behov - bidra till att alla elever utvecklas mot målen i läroplanen och ges stöd i sin sociala utveckling - är en strukturerad person med ett tydligt
ledarskap och god organisationsförmåga - du har mycket goda språkkunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift.

Du som är nyexaminerad lärare har rätt till en mentor under ditt första år, introduktionsperioden.
Låt dig inspireras av vårt breda utbud av kompetensutveckling för utveckling av och stöd i undervisningen. Som lärare i Stockholms stads skolor har du även möjlighet till såväl handledning som coachning, och vi satsar på karriärtjänsterna förstelärare och lektorat.
Läs mer på www.pedagogstockholm.se

Med Stockholms stad som arbetsgivare gör skickliga lärare skillnad på riktigt.

Grundlärare mot fritidshem/fritidspedagog

Ansök nu

Dela detta jobb