skoljobb.se

Grundlärare mot fritidshem till Soldalaskolan

Regioner
Utgår

2023-06-05

Ansök nu

Grundlärare mot fritidshem till Soldalaskolan

En dag på jobbet 
Under en arbetsdag på Soldalaskolan är du en mycket viktig pusselbit i såväl vår skolverksamhet som i vår fritidshemsverksamhet.
Ditt huvuduppdrag är att i samarbete med övriga kollegor skapa en bra och hållbar fritidshemsverksamhet med utgångspunkt i läroplanen.
Du ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av verksamheten. Att samarbeta under skoldagen med övriga pedagoger i arbetslaget och göra hela dagen bra för barnen ser vi som en självklarhet på Soldalaskolan.

Tillsammans med dina kollegor på fritids kommer du att göra fritids till en meningsfull och kvalitativ verksamhet för våra elever i åk F–6. Vi tror på ”barnet i centrum” vilket innebär att vi arbetar utifrån verksamhetsidén att skapa en meningsfullhet för barnets hela vistelse hos oss på Soldalaskolan. Som lärare mot fritidshem arbetar du därför alltid med elevens hela skoldag.

Under skoltid är du knuten till en årkurs som ett årskursstöd. Då är du en del av årskursen, klasslärare och fritidshemspersonal, och har en stödfunktion i årskursen till individ, grupp eller klass beroende på det aktuella behovet.
I uppdraget finns möjlighet till att få utveckla och bedriva förskoleklassens fritidshemsverksamhet, där du tillsammans med kollegor verkar för en kontinuitet för förskoleklassens verksamhet som skapar trygghet och studiero. Skolsamverkan är en viktig del av vårt arbete där du varje vecka har möte tillsammans med klasslärarna och fritidskollegor för att samverka och skapa de bästa förutsättningarna för våra elever.

Vem är du?
Krav:
- Lärarutbildning med legitimation för grundlärare mot fritidshem.
- Har vana av att planera fritidshemsverksamheten utifrån Lgr-22 och är insatt i de reviderade kursplanerna.
- Har vana av att självständigt leda arbetet i en större elevgrupp
- Erfarenhet från fritidshemmets verksamhet
- Erfarenhet av att planera och dokumentera i V-klass.
- Erfarenhet av att arbeta med NPF-diagnoser.
- Du behärskar svenska språket i såväl tal- som skrift och har lätt för kommunikation.

Meriterande: 
- Vi förutsätter att du är trygg i rollen som fritidshemslärare, har förmågan att stödja alla elever i deras utveckling utifrån deras förutsättningar och behov. God samarbetsförmåga och ett flexibelt förhållningssätt!
- Erfarenhet av att driva skolutveckling och utveckling av fritidshemmet. För att bredda skolans kompetensområden ser vi gärna att du har en legitimation i hem & konsumentkunskap.
- Erfarenhet av arbete med barn i behov av särskilt stöd
- Du är modig och tar initiativ till utveckling. 

Personliga egenskaper: 
- Du har förmåga att möta elevers behov av trygghet, lugn och ro. Du är bra på att hålla struktur, hantera konflikter. Du har ett positivt förhållningssätt och en förmåga till ett gott arbetsklimat och samarbeta med såväl barn, föräldrar och kollegor.
- Du har ett tydligt ledarskap och ett stort engagemang. Du är driven, flexibel och ser utveckling av fritidsverksamheten som spännande och utmanande. Du arbetar språkutvecklande, har alltid elevens bästa i fokus och har ett relationellt förhållningssätt.
- Du är strukturerad i ditt arbete.
- Du ser vikten av att arbeta tillsammans.
- Du tar egna initiativ för att skapa den bästa möjliga verksamheten.
- Du är öppen och välkomnande i mötet med andra, har mod att tänka nytt och drivkraft att omsätta tankarna till handling.
- Du har ett pedagogiskt driv att vidareutveckla då du tillsammans med skolledningen och kollegor fortsätta utveckla en, trygg, lustfylld och varierad fritids- och rastverksamhet. Detta innebär att du ska du kunna motivera, inspirera och utmana elever.

Vi erbjuder dig
Tillsvidare anställning med start HT23.
En arbetsplats där du får möjlighet att utvecklas och möta elever som vill lära sig!
Ett stimulerande arbete på en skola med höga ambitioner och en vision där vår elevcentrerade undervisning, vårt systematiska kollegiala lärande och vår gemensamma pedagogiska utveckling ger oss en skola med en utpräglat professionell och inkluderande lärmiljö med bästa möjliga förutsättningar för lärande, för alla i organisationen.
Du blir en viktig kraft i det fortsatta förbättringsarbetet med att arbeta systematiskt för att förverkliga och tydliggöra Soldalaskolans vision och verksamhetsidé.
Kommunen erbjuder dig som anställd ett generöst friskvårdsbidrag på upp till 3 000 kr per år och du har möjlighet att äta pedagogisk måltid till en låg kostnad.

Välkommen till oss!
Soldalaskolan - är en F–9-skola med ca 550 elever och ca 60 personal. Vi verkar i en mångkulturell miljö. Våra elever är ambitiösa och intresserade och våra lärare skickliga, engagerade och hängivna. På Soldalaskolan arbetar, förutom ett antal legitimerade lärare samt förskollärare och fritidshemspersonal, även specialpedagog, speciallärare, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare och kurator. Soldalaskolan är en CPU-skola som varje år tar emot ett antal lärarstudenter som gör sin VFU på skolan.

Vi bedriver ett fokuserat kvalitetsarbete och ständig kompetensutveckling, vilket givit spår i ökande resultat. Vi arbetar i ett trivsamt, erfaret kollegium där det finns en uttalad trivsel i både elev- som personalgrupp. Skolan har en stabil grundstruktur med arbetslag som enhet för pedagogisk utveckling och med en undervisningsnära skolledning.  Vår personal är stolta över att vara en del av Soldalaskolan och det professionella arbete som bedrivs för våra elevers lärande och utveckling.

Soldalaskolan ligger i en naturskön omgivning med närhet till skogen som en fantastisk arena för utomhuspedagogik och rastverksamhet.
Södertälje är en kommun som satsar stort på skolan och har genom aktivt förnyelsearbete förbättrat sina skolresultat. Vill du vara med när vi fortsätter resan i samma positiva trend? Vår utveckling bygger på det skolforskningen visat är framgångsfaktorer för förbättringsarbete. I samtliga skolformer har vi en gemensam modell för det systematiska kvalitetsarbetet, där vi strävar efter att lära av varandra i syfte att utveckla undervisningen. Vårt fokus är hela tiden på vad som sker i undervisningen och hur det påverkar barnens och elevernas lärande och utveckling

Du får gärna uppge i ansökan vilken behörighet du har.

Dela detta jobb

Grundlärare mot fritidshem till Soldalaskolan

Södertälje kommun - Utbildningskontoret