skoljobb.se

Grundskol- och fritidshemslärare till Järna, Eneskolan

Regioner
Kategorier
Utgår

2019-01-31

Ansök nu

Grundskol- och fritidshemslärare till Järna, Eneskolan

En dag på jobbet 
Kombinationstjänsten består av två olika delar; ett förmiddagspass där arbetsuppgiften är att bedriva undervisning i ett mindre sammanhang, eller som förstärkning inom klassens ram för elever i årskurs F–5. Insatserna planeras utifrån kartläggningen som görs på klasskonferenser på både grupp och individnivå och i samarbete med lärarna planeras innehållet.
Det andra passet börjar efter lunch då arbetet på fritids inleds. Du ansvarar med kollegor för aktiviteter och rutinerna under eftermiddagen. I tjänsten finns gemensam planeringstid och mötestid för all fritidspersonal.
Fritids är en viktig del av skoldagen och vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv där ansvar, delaktighet och inflytande är viktiga ledord för barnens utveckling. Vi arbetar i nuläget med att utveckla vår fritidsverksamhet utifrån läroplanens mål. Genom tydliga strukturer, välorganiserade aktiviteter och barnens delaktighet vill vi skapa kvalitet i verksamheten. Du blir en viktig del i detta utvecklingsarbete och har stora möjligheter att påverka arbetet. Du deltar tillsammans med dina kollegor i pedagogiska satsningar och diskussioner som innebär kollegialt lärande. Du är intresserad att arbeta med IKT och anser att det är viktigt att vi hänger med i den utvecklingen.  
 
Vem är du?
 Vi söker dig som har en lärarexamen eller examen som fritidshemslärare, som tillför nyfikenhet, entusiasm och lust i arbetet. Du vill ständigt utvecklas och lära nytt tillsammans med barnen. Du förstår vikten av goda relationer med barnen och deras vårdnadshavare. Du är insatt i styrdokumenten och vi vill att du har förmågan att leda barnen framåt med tydlighet och värme. Du tillför energi och lust i arbetet och har en vilja att se möjligheter. Du tycker om att samarbeta, skapa relationer och är flexibel.     
 
Krav:  
Du har lärarlegitimation eller fritidslärarexamen.  
 
Meriterande:  
Insatt i digitaliseringen  
 
Personliga egenskaper:  
- du har god kommunikationsförmåga och behärskar det svenska språket i tal och skrift  
- du är en naturlig ledare som samspelar med elever, föräldrar och kollegiet  
- du är en engagerad medarbetare som har förmåga att se såväl till den enskilda elevens behov, som till gruppens möjligheter  
  
Vi erbjuder dig:  
- Kollegor med lärarlegitimation.  
- kollegialt lärande i arbetslag och ämneslag  
- trevlig och positiv arbetsmiljö  
- stödjande och verksamhetsnära ledning  
- friskvårdsbidrag 3000 kr per år 
- pedagogisk lunch till ett subventionerat pris  
 
I Södertälje kommun har vi ett väl utbyggt och strukturerat kompetensutvecklingsprogram för medarbetare inom skola och förskola. På kommunnivå och här på Eneskolan arbetar vi systematiskt för ökad kvalité i undervisningen med goda skolresultat, en trevlig och trivsam arbetsmiljö, goda förutsättningar för våra medarbetare att utföra sitt uppdrag.  
  
Välkommen till oss!  
En arbetsplats med hög ambition och gedigen kompetens i en vacker omgivning. Eneskolan är en F–9-skola med ca 528 elever. På skolan arbetar ca 60 medarbetare.  
 
Skolan är indelad i fyra arbetslag om 8–10 lärare, f–6, åk 7, åk 8, åk 9. Varje arbetslag ansvarar för cirka 100 elever. I arbetslag 7, 8, 9 är det fyrparallelligt och varje årskurs har en mentor. Arbetslagen arbetar till stor del självständigt med ansvar för bland annat temaarbeten. På skolan finns idag en kurator, skolsköterska, studievägledare och 5 stycken speciallärare, specialpedagoger som har olika ansvarsområden. Skolan har en tydlig struktur och kvalitativa processer som är välkända för alla medarbetare och som kontinuerligt utvärderas.  
 
På skolans finns en studiegård med en behörig lärare som ansvarar för några av våra elever som har behov av ett mindre sammanhang hela sin skoldag eller del av skoldagen. Vi har också en klass med 10 elever i en extern lokal som har viss undervisningstid på Eneskolan företrädesvis i de praktiska ämnena. Personalen består av en lärare och 2 elevassistenter.  
 
Skolan strävar att arbeta ämnesövergripande för att skapa helheter för eleverna. Lärarna samplanerar, sambedömer och utvärderar undervisningen för att säkerställa att alla elevers behov uppfylls och vi får en kvalitativ undervisning. Här har eleverna en viktig funktion för att de ska vara motiverade och ta ansvar för sin egen undervisning. Genom tät resultatuppföljning kvalitetssäkrar vi undervisningen och inkluderar vårdnadshavare för att veta att alla elever är på rätt väg mot sina individuella mål. I alla arbetslag har vi ett aktivt elevhälsoteam som verkar för att alla elever får undervisningen anpassad efter sina behov i den ordinarie klassen.   
 
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.  
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden

Dela detta jobb

Grundskol- och fritidshemslärare till Järna, Eneskolan

Södertälje kommun