skoljobb.se

Grundskolärare tidigare år, Trönningeskolan, Trönninge Vo

Företag Halmstads kommun
Regioner
Utgår

2018-09-02

Ansök nu

Grundskolärare tidigare år, Trönningeskolan, Trönninge Vo

Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att de snart 100 000 kommuninvånarna ska trivas och utvecklas. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 8000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden.

Barn och ungdomsförvaltningen arbetar med cirka 14 300 barns och elevers lärande och utveckling. Vi är kommunens största förvaltning med cirka 2 600 anställda som tillsammans verkar inom förskola, grundskola, skolbarnsomsorg, kulturskola, grundsär, teknikskola och vårt resurscentrum Kärnhuset.

Trönninge ligger söder om Halmstad på gränsen till Laholms kommun. I området finns fyra förskolor, samt två skolor, där Eldsbergaskolan är en F-6 skola och Trönningeskolan är en F-9 skola. Skolans upptagningsområde sträcker sig utanför samhället. På skolan går det totalt cirka 500 elever, varav ungefär 150 stycken elever går på skolans fritidshem.

ARBETSUPPGIFTER
Brinner du för matematik och de naturorienterande ämnena och vill tillsammans med kollegor utveckla dessa förmågor hos våra elever? Är du intresserad av att kollegialt utmana och utmanas tillsammans med oss? Är du tekniskt och datalogiskt intresserad och vill tillsammans ed kollegor problematisera hur vi väver in detta i vår undervisning? Ser du vinsterna med det aktiva arbetet kring de mjuka värdena i vår allt mer datalogiska värld? Vill du ha möjligheterna att tillsammans med kollegor och elever vara nyfiken i att utveckla skolkultur och lärandeklimat?
Då är det precis just Dig vi söker till Trönningeskolan!

Vi har under det senaste läsåren utvecklat vår matematikundervisning genom olika former av kompetensutveckling utifrån matematiklyftet Detta börjar nu få effekter ut i klassrummen och börjar synas i elevernas resultat. Vi har även genomfört ett läsår med Läslyftet som resurs och arbetar nu på hemmaplan vidare med de utvecklingseffekter vi sett främjar elevernas lärande. Vi arbetar även aktivt med att rusta våra elever med den moderna tekniken som verktyg för kommunikation, skapande och lärande. Genom ett datalogiskt tänk, programmeringens teknik och de mjuka värdena lägger vi grunden för att eleverna skall bli producenter av teknik inte bara konsumenter i ett allt växande tekniskt samhälle.

Vi söker dig som är behörig lärare mot de tidigare åren med inriktning mot Ma/No och gärna Sv.
Utöver undervisning består arbetet av att med övriga i arbetslaget planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen på skolan för att möta styrdokument och våra kommunala fokusområden. Vi har under flera år arbetat utvecklande utifrån Bedömning för lärande, dess formativa strategier som en systematisk utveckling av vår undervisning.
Utöver undervisning kommer du tillsammans med övriga i arbetslaget att planera, dokumentera, genomföra, utvärdera och utveckla verksamheten utifrån våra styrdokument.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är behörig lärare mot de tidigare åren med inriktning mot Ma/No/Sv.
Du arbetar utifrån en inkluderande elevsyn och har erfarenhet av att anpassa din undervisning utifrån olika elevers behov. Du arbetar för att utveckla relationerna med såväl elever, vårdnadshavare och självklart dina kollegor. För att erhålla en kvalitativ undervisning fortbildar och uppdaterar du dig kontinuerligt gällande våra styrdokument, forskning och vetenskaplig grund. Du vill tillsammans med kollegor systematiskt utvärdera och kontinuerligt analysera och ompröva din undervisning.
Du har en god samarbetsförmåga, är ansvarstagande samt är lyhörd och har ett gott bemötande utifrån värdegrund och barnsyn. Du har även ett stort intresse för att utveckla och aktivt arbeta med IKT i din undervisning för att möta och utveckla elevernas lärande.

Du har ett gott bemötande utifrån värdegrund och elevsyn samt det är önskvärt att du har goda kunskaper i våra styrdokument.

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Barn- och ungdomsförvaltningen värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.

Om du erbjuds anställning inom barn- och ungdomsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Varmt välkommen med din ansökan!

Dela detta jobb

Grundskolärare tidigare år, Trönningeskolan, Trönninge Vo

Halmstads kommun