skoljobb.se

Grundskolechef

Regioner
Utgår

2020-04-13

Ansök nu

Grundskolechef

 

Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart Stockholm där alla kan växa. Vi utgår från stockholmarnas behov och våra verksamheter bidrar till bättre förutsättningar för att leva, bo och verka i Stockholm. Oavsett vilken del av staden vi arbetar i känner vi stolthet och engagemang för vårt arbete. I takt med att Stockholm växer förändras även vårt uppdrag. Detta kräver att vi ständigt arbetar för att utveckla verksamheten och vår kompetens. Som chef i Stockholms stad formulerar du tydliga mål, skapar möjligheter till lärande samt arbetar aktivt för delaktighet, en god arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald.


UPPDRAGET
De kommunala grundskolorna är uppdelade i sju områden med varsin grundskolechef. Som grundskolechef ingår du i utbildningsförvaltningens ledningsgrupp för grundskolan vars övergripande uppdrag är att säkerställa att de totalt ca 76 000 eleverna i Stockholms stads kommunala grundskolor, förskoleklasser, fritidshem och grundsärskolor får en likvärdig utbildning med god kvalitet i alla delar av staden. Med detta följer ansvar att verka för en helhetssyn beträffande stadens skolverksamhet. Grundskolechefen rapporterar till grundskoledirektören.
Viktiga fokusområden för att öka likvärdigheten i våra kommunala grundskolor är utvecklingen av undervisningens kvalitet, systematiskt kvalitetsarbete, elevhälsoarbetet, digitalisering som möjliggörare, nyanländas lärande och undervisningen i fritidshemmen.
Till grundskolechefens viktigaste uppgifter hör att:
• vara resultat- och budgetansvarig för skolorna inom tilldelat grundskolechefsområde
• arbeta i grundskolans ledningsgrupp och utifrån ansvarsområde och kompetens bidra till helhetens bästa
• vara chef för rektorer, inklusive rekrytering och avveckling
• följa upp de enskilda skolornas arbete och utveckling samt säkerställa stöd till hjälp för skolornas genomförande av uppdraget
• säkerställa implementering av riktlinjer, policys och handlingsplaner
• ansvara för strategisk planering och initiering av nybyggnation respektive avveckling av skollokaler
• samverka med rektorer, chefer och medarbetare på andra avdelningar samt olika externa samarbetsparter; stadsdelsförvaltning, socialtjänst, polis, landsting och lokala aktörer


VAD DU KOMMER TILL
Du kommer att ha din placering på grundskoleavdelningen som är en av förvaltningens två verksamhetsavdelningar, gymnasieavdelningen är den andra. På grundskoleavdelningen kommer du att ha ett nära samarbete med avdelningens ca 30 medarbetare samt övriga delar av utbildningsförvaltningen.


LEDARSKAP OCH PERSONLIG FÖRMÅGA
Vi söker en ledare som drivs av en vilja att ständigt förbättra verksamheten och tar ett tydligt ansvar för de resultat som skapas i verksamheten. Förutom ett genuint intresse för den pedagogiska utvecklingen ska du ha ett engagemang i de framtida utmaningarna för Stockholm som stad och se skolan som en viktig del i att göra Stockholm ännu mer attraktivt att bo och arbeta i. Det växande Stockholm innebär även ett stort engagemang för både kompetens- och lokalförsörjning för skolan.
Du har en förmåga att fatta kloka beslut i komplexa situationer där helhetssyn och skapande av långsiktiga goda lösningar är av största vikt. Vi söker dig som har en god kommunikativ förmåga och som kan engagera medarbetare.
Som chef över ca 20 rektorer är det viktigt att du känner dig bekväm i en ledarroll där du skapar förutsättningar för, stödjer och leder andra ofta erfarna chefer. Du arbetar aktivt för att stärka utbildningsförvaltningen som helhet genom samverkan mellan grundskolechefer, rektorer och skolor.
Genom regelbundna verksamhetsbesök håller du dig uppdaterad kring skolornas behov, framgångar och utmaningar för ett meningsfullt utbyte.


UTBILDNING
Du ska ha en akademisk universitets- eller högskoleexamen med för tjänsten relevant inriktning.


ERFARENHET
Du ska ha flerårig chefserfarenhet av att leda personal inom skolområdet som rektor i en politiskt styrd organisation. Chefserfarenhet av att leda andra chefer i en politiskt styrd organisation som skolchef eller motsvarande på förvaltningsnivå är meriterande. Vidare behöver du ha flerårig erfarenhet av verksamhets- och budgetansvar.


Tjänsten är en tillsvidareanställning som grundskolechef i Stockholms stad och utbildningsförvaltningen.

Dela detta jobb

Grundskolechef

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen