skoljobb.se

Grundskolechef till Jönköpings kommun

Regioner
Utgår

2019-11-13

Ansök nu

Grundskolechef till Jönköpings kommun

Jönköpings kommun

Jönköping

Chefsbefattn/Management/ledning/organisation

 

Publiceringsdatum

2019-10-22

Sista svarsdag

2019-11-13

Om oss

Jönköpings kommun är landets åttonde största arbetsmarknadsregion, med närmre 140 000 invånare. Dessutom ett av Nordens ledande transport- och logistikcentrum. Här finns en internationell högskola och ett starkt föreningsliv. Var du än väljer att bosätta dig är det nära till natur och vatten. Som grundskolechef hos oss kommer du att ha en ledande roll i att driva utvecklingen och hitta nya vägar för att framtidssäkra grundskolans verksamhet. Grundskolans verksamhet omfattar ca 15 000 elever, 80 rektor och biträdande rektorer samt ca 2500 medarbetare. Vår viktigaste uppgift är att inspirera eleverna att lära, ta vara på deras egen lust och nyfikenhet och förmedla värderingar som bygger på respekt för alla.

Mer information om oss hittar du här: www.jonkoping.se/barnutbildning/grundskola

Vårt erbjudande

Vill du vara med och leda utvecklingen av våra framtida grundskolor? Hos oss får du inspirera till ett lustfyllt lärande – varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje. Vi erbjuder ett spännande och utvecklande uppdrag där du förväntas leda grundskolorna i Jönköpings kommun utifrån ett holistiskt perspektiv med sikte på framtiden. Vi är väl rustade att möta morgondagens utmaningar då viktiga förutsättningar finns på plats. Vi har en ekonomi i balans, hög måluppfyllelse och är stolta över en verksamhet med hög lärartäthet och hög kompetens bland våra medarbetare.

Denna rekrytering kommer att samordnas med rekrytering av ny biträdande grundskolechef.

Ditt uppdrag

I uppdraget som grundskolechef kommer du att ha det övergripande verksamhets- och ekonomiansvaret för kommunens grundskolor och arbeta både med strategiska och operativa frågor i samverkan med dina medarbetare och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp. Uppdraget innebär att inom ramen för tilldelade resurser styra, leda och utveckla verksamheten med tydligt fokus på måluppfyllelse och framtidsfrågor.

Du kommer att vara ansvarig chef för biträdande grundskolechef och grundskolans rektorer. Tjänsten är direkt underställd utbildningsdirektören och ingår i ledningsgruppen för utbildningsförvaltningen. Där förväntas du bidra med din expertis och ha en helhetssyn så vi uppfattas som en sammanhållen förvaltning.

Som grundskolechef kommer du ansvara för att verksamheten systematiskt ska öka kvaliteten i utbildningsorganisationen. Uppdraget innebär också att du har en viktig roll i arbetet med att framtidssäkra våra utbildningar. Du kommer även att svara för ärendeberedning avseende det egna ledningsområdet och samverka med våra fackliga organisationer. Uppdraget som grundskolechef förutsätter att du är väl förtrogen med innebörden i styrdokumenten för verksamheten såväl kommunala, statliga och övrig lagstiftning.

Din profil

Vi söker efter en ledare som är strategisk, engagerad och modig. Ditt ledarskap är resultat- och utvecklingsinriktad och skapar delaktighet samt förståelse för uppdraget. Du drivs av en vilja att se möjligheter till förbättring och genom tidigare erfarenheter och kontinuerlig omvärldsbevakning för du in nya perspektiv till verksamheten. Du har förmåga att entusiasmera, skapa arbetsglädje och ett gott samarbetsklimat samtidigt som du är beslutsam och tydlig när så krävs. Du har ett prestigelöst förhållningssätt där du utmanar dina rektorer att våga tänka nytt för att systematiskt utveckla verksamheten mot högt ställda mål. Vidare förutsätter vi att du kommer vara synlig i vår verksamhet och kommunicera med din omgivning på ett naturligt, tydligt och pedagogiskt sätt.

Vi vänder oss till dig med flerårig chefs- och ledarerfarenhet och som framgångsrikt har varit chef över andra ledare. Vi ser gärna att du tidigare arbetat som chef på förvaltningsnivå. För att ha en förståelse för grunduppdraget vill vi dessutom att du tidigare arbetat som rektor inom grundskolan och att du genomgått rektorsprogrammet. Du har pedagogisk högskoleutbildning och god kännedom om verksamhetsområdets lagar och styrdokument.

Kontaktpersoner

Helene Larsson, konsult AS&B Executive, tfn 070-2655682

Uppgifter till fackliga företrädare återfinns på Jönköpings kommuns hemsida www.jonkoping.se/fackligaubf 

Låter det intressant? Välkommen med din ansökan.

MER INFORMATION

För mer information ring Helene Larsson (helene.larsson@asb-executive.se), 070-2655682.
Ansök senast den 2019-11-13.

Dela detta jobb

Grundskolechef till Jönköpings kommun

Jönköpings kommun