skoljobb.se

Grundskollärare 4-6 till Östra skolan

Ansök nu

Grundskollärare 4-6 till Östra skolan

I Falu kommun finns en mängd intressanta och kvalificerade arbetsuppgifter. Vi har ingenjörer, kommunikatörer, lärare, undersköterskor, projektledare och jurister samt 214 andra yrkesbefattningar. Vår vision är Ett större Falun. Vi ska vara enkla att samarbeta med och till nytta för faluborna. Vi gör skillnad och vi har jobb som märks. Vi är dessutom en arbetsgivare som vill ta tillvara våra medarbetares fulla kompetens - det vet vi leder till utveckling både för individen och för organisationen. För oss är det viktigt att ge våra medarbetare ett hållbart arbetsliv, vilket vi kallar ”Balans i livet”. Vi satsar alltså mycket på de mjuka värdena – hur människor mår, blir bemötta och kan växa – eftersom det är vår definition av att vara en riktigt bra arbetsgivare. I Falu kommun eftersträvar vi jämställdhet och vi ser gärna en personalsammansättning som speglar mångfalden i samhället. Vi välkomnar därför sökande som bidrar till detta.

Vi på Östra skolan strävar hela tiden efter att utveckla nya tankar kring pedagogiska arbetssätt. Vill du utvecklas inom ditt yrke som lärare skall du söka dig till oss på Östra skolan! Det sker bland annat genom att våra pedagoger synliggör forskning i det dagliga arbetet med eleverna. Vidare tycker vi att det är viktigt med ett inkluderande förhållningssätt med varierande arbetsformer för att alla elever, utifrån sina förutsättningar, ska kunna nå så långt som möjligt i kunskapsutvecklingen.

Klimatet på skolan är öppet och transparent och vi värdesätter tydlig kommunikation. Genom att systematiskt undersöka, analysera och utvärdera verksamheten skapar vi en lärande organisation. Vi utgår från att eleven är kompetent och kapabel att fatta egna beslut och skapar möjlighet att vara delaktig i de gemensamma besluten och för sitt eget lärande. 

Du som får tjänsten förväntas vara delaktig i utvecklingsarbeten vi har aktuellt på skolan genom kollegialt lärande. Tillsammans med övriga lärare och fritidspedagoger skall du verka för att Östras elever når så långt som möjligt och att studiero råder i en trivsam och utvecklande lärmiljö. Östra skolan är Falu kommuns mest centrala F-6 skola och har 365 elever innevarande läsår.

Skolan ligger centralt i Falu kommun med närhet till Lugnetområdet och har en mycket fin skolgård. Vi har goda elevresultat, vilket är ett kvitto på systematiskt och gott pedagogiskt arbete från alla som arbetar på skolan. Hos oss jobbar lärare, elevassistenter, fritidspedagoger, förskollärare i förskoleklass, specialpedagoger, en rektor, en biträdande rektor, en kurator, en skolsköterska och en rektorsassistent.

Tillsammans arbetar vi för ett gott arbetsklimat vilket leder till en trygg skolgång för de elever som kommer hit. Vi värdesätter en god dialog med vårdnadshavare. Skolan är utrustad med en till en Chromebook för alla elever i åk 4-6 samt Ipads och Chromebook till elever i åk F-3 som möjliggör två till en i undervisningen. Varje klassrum är utrustad med antingen en Smartboard eller en projektor för att underlätta undervisningen.

Arbetsuppgifter
Som lärare kommer du att bedriva undervisning med elever i nära dialog och samverkan med klasslärare/mentorer samt även med Östra skolans Fritidspedagoger. Du kommer att skriva elevomdömen i vårt digitala system Unikum.

Under läsåret 2018/2019 är våra fokusområden ämnes- och verksamhetsutveckling med digitalt fokus, elevmedverkan i utbildningen samt temaområdet studiero och förebyggande trygghetsarbete. Som anställd på Östra förväntas du fortsätta arbetet med dessa fokusområden.'

Mentorskap kommer att ingå i arbetsuppgifterna där du tilldelas elever för att genomföra utvecklingssamtal och löpande kontakt med elev och vårdnadshavare.

Vi tror att du är en positiv och stabil person som har erfarenhet av att arbeta med undervisning och att bidra till kollegialt lärande. Du har förmågan att ligga steget före och är flexibel och lösningsfokuserad. Eftersom tjänsten innebär täta kontakter med kollegor, föräldrar och elever läggs också hög vikt vid god kommunikations- och samarbetsförmåga.

Tillräckliga kvalifikationer
- Lärarutbildning och lärarlegitimation.

Personliga egenskaper
Vi söker dig som är flexibel, ansvarstagande och kreativ. Särskild vikt kommer att läggas på personlig lämplighet samt kunskap inom den tidiga läs- och skrivinlärningen samt behörighet/intresse i ämnet musik. All ämnesbehörighet är dock av intresse.

Meriterande kvalifikationer

Erfarenhet av att arbeta som klasslärare för elever i de lägre åldrarna och dokumentation i Unikum.

Anställningsvillkor
Tillsvidareanställningar på heltid med tillträde enligt överenskommelse.

Kopior på betyg, lärarexamen och lärarlegitimation lämnas till Falu kommun i samband med ansökan. För den som erbjuds tjänsten krävs enligt Lagen om registerkontroll utdrag från Rikspolisens belastningsregister.

I Falu kommun eftersträvar vi jämställdhet och vi ser gärna en personalsammansättning som speglar mångfalden i samhället. Vi välkomnar därför sökande som bidrar till detta.

Upplysningar

Rektor Ingrid Stenvall, tel: 023-826 10

Bitr. rektor Sara Moghaddas, tel: 023- 871 77

Fackliga representanter

Lärarförbundet: Lokalavdelningen exp. tel: 023-106 36 
- Lokalombud Helena Thunström, tel: 070-330 50 41

Lärarnas riksförbund: Hanna Meijer-Holmqvist, tel: 023-827 75
- lokalombud Marie Forsberg, tel: 070-259 46 44

Kontaktinformation
Ingrid Stenvall, Rektor

Arbetsplats
Hantverkaregatan 6

791 60 Falun

Dela detta jobb

Grundskollärare 4-6 till Östra skolan

Falu kommun