skoljobb.se

Grundskollärare åk 4-6, Snöstorpsskolan

Ansök nu

Grundskollärare åk 4-6, Snöstorpsskolan

Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 100 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 8000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro

Barn och ungdomsförvaltningen arbetar med cirka 14 300 barns och elevers lärande och utveckling. Vi är kommunens största förvaltning med cirka 2 600 anställda som tillsammans verkar inom förskola, grundskola, skolbarnsomsorg, kulturskola, grundsär, teknikskola och vårt resurscentrum Kärnhuset.

Snöstorpsskolan är en skola med goda resultat och ett gott klimat. Våra elever ger oss höga betyg i sina trivselenkäter som genomförs varje termin. Vi vill vara en inkluderande skola där samtliga elever blir synliga och får det stöd och den formativa återkoppling som de behöver för att utvecklas så långt som möjligt. Vi har engagerade pedagoger och vill vara en välkomnande och trygg skola präglad av ett gott bemötande och arbetsglädje för alla.

ARBETSUPPGIFTER
Snöstorpsskolan är en skola där hela kollegiet tillsammans bidrar till att utveckla vår skola. Det är därför viktigt att du har en god samarbetsförmåga och ett flexibelt arbetssätt. Som pedagog spelar du en viktig roll som förebild för eleverna och du har en stor betydelse för deras utveckling. Du har en naturlig ledarroll, är en kommunikativ och tydlig ledare med ett positivt förhållningssätt som tycker om att arbeta tillsammans med elever, vårdnadshavare och kollegor. Vi förutsätter att du ser eleverna ur ett helhetsperspektiv. Du har en hög tilltro till att alla elever kan och arbetar för att alla elever ska utvecklas så långt det är möjligt. Du låter eleverna vara delaktiga och ha inflytande över din undervisning.

Du har en positiv inställning till skolutveckling. Du är öppen, nytänkande och vågar titta på din egen undervisning utifrån forskning och beprövad erfarenhet för att kunna utmana dig själv och andra i ert arbete.

Tillsammans med arbetslaget kommer du att planera, dokumentera, genomföra, utvärdera och utveckla verksamheten utifrån våra styrdokument.

Du kommer att undervisa i årskurs 4.

KVALIFIKATIONER
Lärarexamen, legitimation.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Barn- och ungdomsförvaltningen värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.

Om du erbjuds anställning inom barn- och ungdomsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Varmt välkommen med din ansökan!

Dela detta jobb

Grundskollärare åk 4-6, Snöstorpsskolan

Halmstads kommun