skoljobb.se

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Rålambshov/Konradsbergsskolan ligger på Kungsholmen och är en kommunal grundskola. Skolan har ett tvåparallelligt mellanstadium och årskurs sju på Konradsberg. Högstadiet på Rålambshov går mot ett åttaparallelligt system. Det går ca 850 elever i årskurserna 4-9. Skolan är organiserad i årskursvisa arbetslag som leds av arbetslagsledare. Till skolan hör också två CSI-grupper, med inriktning på särskilda behov, för årskurserna 1-6 respektive 6-9. Skolan har ett pågående arbete kring hur eleverna ska göras mer delaktiga i arbetet kring sitt eget lärande. Utifrån vår analys har vi tydliggjort vår lektion- och tavelstruktur som ska användas av alla lärare i alla klassrum för att skapa ett igenkännande och likvärdiga lektioner där målen synliggörs ytterligare. Flera av våra elever gynnas av språkutvecklande arbetssätt. Vi behöver fortbilda vår personal i detta för att möta nuvarande och kommande behov som passar alla elever. UDL-Universal Design for learning är ett redskap för att anpassa undervisningen för alla elever. Vi ser att vår undervisning behöver utvecklas så att flickor och pojkars resultat blir mer likvärdiga genom att använda vår checklista för auskulation med fokus på normkritiskt perspektiv vid planering av undervisning och lektionsbesök. På våra veckovisa möten i arbetslag och elevhälsa framkommer att elever känner en otydlighet över vad de behöver kunna och prestera för att nå sina mål. Vår analys är att detta kan leda till stress och psykisk ohälsa. Det behöver tydliggöras vad eleverna ska uppnå, när de ska ha uppnått det och hur det ska göras. Lärarna behöver följa upp att eleverna inhämtat tillräckliga kunskaper. Vi har en struktur som främjar sambedömning men vi behöver få med det i skolkulturen så att alla lärare känner sig säkra att göra bedömningen ämnesövergripande tillsammans med andra lärare. Utifrån vår analys vill vi fokusera på följande utvecklingsområden.

Våra utvecklingsområden för En bra skola för alla är att:

•arbeta med metoder som gör eleverna mer delaktiga i arbetet kring sitt eget lärande så att de vet vad de behöver kunna för att nå målen i alla ämnen

•likvärdig undervisning och bedömning av alla elever utifrån ett normkritiskt perspektiv

•utveckla undervisningen med hjälp av UDL, Design for learning, som ett pedagogiskt redskap för ett inkluderande arbetssätt tillsammans med digitala verktyg undervisningens innehåll varieras och är ämnesövergripande och språkutvecklande

Arbetsbeskrivning

Sedvanliga läraruppgifter samt mentorskap

Kvalifikationer

Grundskollärarutbildning

Övrigt

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Anställningsform    Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning    Heltid
Tillträde    snarast
Antal lediga befattningar    1
Sysselsättningsgrad    100%
Ort    Stockholm
Referensnummer    2018/6465

Kontakt    
Gunilla Olsson, Rektor, 0761208701

Facklig företrädare    
Anna Wigestam, Lärarförbundet, 076-8252840
Teijo Niemistö, LR, 076-8252596

Sista ansökningsdag    2018-10-23
Legitimationskrav    Lärare
Utbildningskrav    Högskola/universitet

Grundskollärare åk 7-9, Sp, En, Rålambshovsskolan

Regioner
Utgår

2018-10-23

Ansök nu

Dela detta jobb