skoljobb.se

Grundskollärare i SO, med fördel i kombination med engelska

Företag Fridaskolorna AB
Regioner
Utgår

2019-06-10

Ansök nu

Grundskollärare i SO, med fördel i kombination med engelska

I tjänsten ingår planering, genomförande och uppföljning av undervisning i SO (om möjligt även i engelska) i de äldre årskurserna på grundskolan. Tjänsten ingår i ett arbetslag med lärarkollegor som tillsammans ansvarar för den övergripande planeringen av en specifik elevgrupps kunskapsresa. Arbetslaget har stor frihet i skapandet av en lustfylld och meningsfull undervisning, detta innebär bl.a. stor frihet att styra elevgruppens schema och övergripande organisation. Arbetslaget ansvarar för en budget avsedd för läromedel, skolresor etc. En viktig arbetsuppgift är att bidra till att ett ämnesövergipande lärande kommer till stånd, samarbete och flexibilitet är nyckelord.
I tjänsten ingår mentorsansvar för en grupp elever inom arbetslaget. Mentorskapet innebär ett ansvar för att kontinuerligt följa upp mentorselevernas utveckling samt att tjäna som en länk mellan hem och skola.
Att kontinuerligt bidra till skolutveckling genom deltagande i veckovis kompetensutveckling ingår i arbetsuppgifterna.

Vi söker dig som är SO-lärare, gärna med engelska som ämneskombination. Du brinner för att barn och ungdomar skall erbjudas en kreativ och lustfylld undervisning där modern informations- och kommunikationsteknik är naturliga verktyg. Du gillar att utmanas och utvecklas i samarbete med andra. Du uppskattar att få arbeta i en organisation som utifrån en tydlig utbildningsidé kontinuerligt och systematiskt jobbar med förändring till det bättre. Du uppskattar att jobba ämnesövergripande i nära samarbete med elever och kollegor. Framförallt brinner du för att varje dag bidra till en redan stark vi-känsla!

Fridaskolan i Vänersborg öppnade dörrarna 1993. Ungefär 500 barn och ungdomar tillbringar sina skoldagar här och det myllrar av aktiviteter, lektioner och lärande varje dag. Elever och personal skapar i ett nära samarbete den goda sociala miljö för lärande och utveckling som präglar skolan.
Fridaskolan är en del av Frida Utbildning AB, som är en personalägd verksamhet. Vår vision är att vara Sveriges tongivande utbildningsföretag. Under Frida Utbildning ryms två dotterbolag: Fridaskolorna AB och Frida Didaktikcentrum AB. I dotterbolagen ryms all vår verksamhet, från förskola till gymnasium – och skolutveckling.
Frida Utbildning har som grundidé att alla medarbetare ska känna sig delaktiga och reflektera över sitt ansvar och sin roll i organisationen. Konkret innebär det att varje enskild medarbetare – oavsett arbetsuppgift – har ett uttalat ansvar att bidra till att skapa en trygg, öppen och respektfull arbetsmiljö där utveckling och lärande ständigt står i fokus.

Dela detta jobb

Grundskollärare i SO, med fördel i kombination med engelska

Fridaskolorna AB