skoljobb.se

Grundskollärare mot yngre åren Fyllinge VO

Ansök nu

Grundskollärare mot yngre åren Fyllinge VO

Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 100 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 8000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro

Barn och ungdomsförvaltningen arbetar med cirka 14 300 barns och elevers lärande och utveckling. Vi är kommunens största förvaltning med cirka 2 600 anställda som tillsammans verkar inom förskola, grundskola, skolbarnsomsorg, kulturskola, grundsär, teknikskola och vårt resurscentrum Kärnhuset.

Fyllingeskolan är en F-9-skola med ca 520 elever, belägen i de södra delarna av Halmstad.
Undervisning och organisation är flexibel för att möta alla elevers olika behov. Undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas nyfikenhet, erfarenhet, förutsättningar och livsvärld. Språkutveckling, normer och värden, ett projektinriktat arbetssätt och IKT för lärande är prioriterade utvecklingsområden på skolan.
Trivsamma och genomtänkta lärmiljöer, organisation och scheman ska hjälpa oss att nå våra mål. På Fyllingeskolan tar alla ett gemensamt ansvar för att eleverna når så långt det är möjligt i sin utveckling och lärande. Detta innebär att vi samverkar och utnyttjar varandras kompetenser på ett optimalt sätt. Skolans personal har flera år i rad nominerat sin arbetsplats till den kommunala tävlingen om ”bästa arbetsplats”. Vill du bli en del av en arbetsplats där personalen ger uttryck för hög trivsel och delaktighet så kanske Fyllingeskolan är platsen för


ARBETSUPPGIFTER
Vi söker dig som är skicklig på att anpassa din undervisning utifrån den enskilda eleven och undervisningsgruppens intressen och behov. Vi ser att tjänsten initialt startar som en resurslärartjänst mot de yngre åren för att sedan övergå till ett mentorsskap.

Utöver undervisning kommer du tillsammans med övriga i arbetslaget planera, dokumentera, genomföra, utvärdera och utveckla verksamheten utifrån våra styrdokument.
Fyllingeskolans utvecklingsarbeten grundas i behov på egna skolan och analyseras fram genom ett systematiskt kvalitetsarbete där personaldelaktigheten är hög.

För att trivas med detta viktiga uppdrag behöver du vara tydlig i din kommunikation och ha en positiv grundinställning i ditt relationsskapande förhållningssätt med elever, kollegor och vårdnadshavare. Din förmåga att intressera och engagera värderar vi högt, och du har ett inkluderande arbetssätt där elevens bästa för lärande står i fokus.


KVALIFIKATIONER
Lärarexamen
Lärarlegitimation

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Barn- och ungdomsförvaltningen värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.

Om du erbjuds anställning inom barn- och ungdomsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Varmt välkommen med din ansökan!

Dela detta jobb

Grundskollärare mot yngre åren Fyllinge VO

Halmstads kommun