skoljobb.se

Grundskollärare till Söderhamns kommun

Regioner
Utgår

2018-11-19

Ansök nu

Grundskollärare till Söderhamns kommun

Sandarne skola

Vi söker en legitimerad grundskollärare för årskurs 1-6 till Sandarne skola.

Dina arbetsuppgifter
Tillsammans med övriga pedagoger i arbetslaget och med ämneskollegor kommer dina arbetsuppgifter bestå av att leda och ta ansvar för det pedagogiska arbetet i verksamheten utifrån läroplanens uppdrag. Du kommer att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet i samverkan med arbetskamrater.

Sandarne skola är en F-6 skola som ligger cirka 7 kilometer söder om Söderhamns centralort. För närvarande går cirka 150 elever på skolan varav cirka 94 elever även går på vårt fritidshem, Skärgårn. Antalet medarbetare är cirka 30 stycken. Skolan är byggd 1919 och har en fantastisk utsikt över Söderhamnsfjärden. På skolgården finns det mycket att välja på att göra för eleverna, en fotbollsplan, klätterställning, kompisgunga och gagarink bland annat. På skolgården finns även ett litet skogsparti som bjuder in till lek. Skolans innemiljö är ljus och trivsam med sina stora fönster som vätter mot vattnet. Skolan har en idrottshall med fräscha utrymmen, litet bibliotek och en matsal.

Sandarne skola bedriver ett aktivt och kontinuerligt värdegrundsarbete. De viktiga ingredienserna i det är trygghet, inflytande och att alla ska nå kunskapskraven och må bra. Medarbetare och elever har tillsammans arbetat fram sex ledord som gäller på skolan: respekt, hjälpsamhet, ansvar, självtillit, omsorg och samarbete. Värdegrundsarbetet genomsyrar även vårt fritidshem. Målet är att fritidshemmet ska vara ett komplement till utbildningen i skolan.

Din profil
Vi söker dig som har lärarlegitimation i årskurs F-6. Vi vill att du har erfarenhet av att ha arbetat inom skolan. Det ses även som meriterande med annan relevant pedagogisk utbildning.

För att trivas i denna roll är du bra på att se och utveckla samverkansmöjligheter och du prioriterar medvetet läroplanens mål, värdegrund och syn på lärande. Du har lätt för att se helheter och att ta hänsyn till det större perspektivet och ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.

Vidare ser vi att du har lätt för att anpassa dig för ändrade omständigheter och snabbt kan ändra synsätt och förhållningssätt. Du är en god ledare och arbetar bra med andra människor och lyssnar, kommunicerar och löser eventuella konflikter på ett konstruktivt sätt. Du har en väl grundad förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar. Du anpassar sättet att förmedla ditt budskap till mottagare och kommunicerar på ett tydligt sätt.

För att få arbeta inom en pedagogisk verksamhet måste vi ha ett godkänt utdrag från Polisens belastningsregister. Beställ ett direkt i samband med att du lämnar in din intresseanmälan då normal handläggningstid hos Polisen är ca 2 veckor. Blanketten för att söka utdraget ur belastningsregister hittar du här: Länk till Polisens hemsida (https://polisen.se/Service/Blanketter/Blanketter-belastningsregistret/blankett-4425-skola_forskola_barnomsorg-belastningsregistret1/)

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

I Söderhamn genomsyrar innovation och entreprenörskap alla utbildningsnivåer. Barn och ungdomar är medskapare i sitt lärande, för att utveckla förmågan till initiativ och samarbete. Vi arbetar aktivt med integration och inkludering. I barn- och utbildningsförvaltningen är vi cirka 700 medarbetare som möter barn och ungdomar i förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola och kulturskola. Vi arbetar också med studie- och yrkesvägledning, it-pedagogik, elevhälsa, skolskjutsar och administration. Vi är Söderhamn!

Dela detta jobb

Grundskollärare till Söderhamns kommun

Söderhamns kommun