skoljobb.se

Gymnasiechef Björknäsgymnasiet Boden

Ansök nu

Gymnasiechef Björknäsgymnasiet Boden

Välkommen till Utbildningsförvaltningen i Bodens kommun!

Bodens kommun är en modern småstad med 28 000 invånare. I Boden lever vi närhetsliv. Med det menar vi det liv där du har nära till allt som är viktigt och lite till – fritidsaktiviteter, ditt jobb, skolor, kulturevenemang, attraktiva hustomter, shopping och naturnära upplevelser.

I Bodens förskolor och skolor ges barn och unga mod och kompetens att möta framtidens utmaningar – den visionen arbetar vår utbildningsförvaltning för.

Kunskap, trygghet och goda lärmiljöer är utmärkande i våra verksamheter. Som medarbetare i vår förvaltning kommer Du ha kompetenta kollegor som visar respekt och tolerans och vars stora engagemang skapar arbetsglädje och stolthet. Tillsammans fokuserar vi på att ständigt förbättra verksamheten.

Björknäsgymnasiet ligger mitt i Boden med närhet till naturområden, ishall, fotbollsplan, kulturområde och centrum. Detta skapar möjligheter till ett aktivt lärande och stimulerar en hälsofrämjande livsstil. Björknäsgymnasiet har tio nationella program varav fem är yrkesförberedande och fem högskoleförberedande. På skolan finns också introduktionsprogram och gymnasiesärskola. Skolan är indelad i sektorer och varje sektor har en egen ansvarig rektor.

Mångfald, allas lika värde, trygghet och studiero är viktigt för oss på Björknäsgymnasiet. Vi strävar efter att våra ungdomar ska må bra och därför jobbar vi med HEL, som står för hälsa elev och livsstil. Gymnasieskolan har under många år arbetat och medverkat i en rad internationella projekt. Dessutom är entreprenörskap en framgångsfaktor hos oss.

Med det sagt vill vi välkomna dig till vårt gäng! För visst vill Du också ha ett av världens viktigaste jobb?

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en engagerad, målinriktad och drivande verksamhetschef för Björknäsgymnasiet!

Som verksamhetschef har du ett övergripande ansvar för att eleverna på Björknäsgymnasiet ges bästa möjliga förutsättningar för att klara sin examen och därmed möjliggöra fortsatta studier eller förvärvsarbete. Du ansvarar för den strategiska planeringen i samråd och dialog med förvaltningsledningen och Björknäsgymnasiets rektorer. Du är direkt underställd förvaltningschefen och ingår i förvaltningens ledningsgrupp.

Som verksamhetschef har du helhetsansvar för ekonomi, personal, arbetsmiljö samt kvalitets- och skolutveckling. Uppdraget som verksamhetschef innebär att du ansvarar för att verksamheten lever upp till kommunala samt nationella mål och riktlinjer. Du ansvarar för ledning, styrning och uppföljning av såväl den pedagogiska verksamheten som för ekonomi och organisation. I uppdraget ligger ett tydligt resultatansvar och i rollen förväntas du kunna genomföra kvalificerade utredningar. I uppdraget ingår också att samverka med andra förvaltningar i kommunen, med branscher lokalt och regionalt samt med andra aktörer i omgivande samhälle. Björknäsgymnasiet i Boden ingår i ett samverkansområde tillsammans med kommunerna Luleå, Piteå och Älvsbyn där du förväntas bidra aktivt i arbetet.

Bodens kommun och Björknäsgymnasiet arbetar för närvarande med ett utvecklingsarbete i syfte att bibehålla, stärka och utveckla gymnasieskolans kvaliteter på kort och lång sikt. Som verksamhetschef förväntas du tillsammans med skolans ledning genomföra och följa upp detta arbete. Björknäsgymnasiet behöver fortsätta utvecklas för att vara en attraktiv skola som är förstahandsvalet för elever i kommunen och i samverkansområdet.

Vi erbjuder dig stöd i din chefsroll bland annat i form av sakkunniga kollegor i förvaltningsledningen, personalspecialister, ekonomer, samt studieadministratörer. Den centrala administrationen besitter professionell kompetens och har en tydlig målsättning att stödja chefer och verksamheten. Det finns även tillgång till verksamhetsstöd i form av en lokal- och central elevhälsa, en It- och kommunikationsavdelning samt en central mottagningsenhet för nyanlända elever.

KVALIFIKATIONER
Du är lärarutbildad eller har annan likvärdig pedagogisk utbildning, gärna kompletterad med en fullgjord rektorsutbildning. Du ska ha en väl dokumenterad erfarenhet av att arbeta som chef inom utbildningsväsendet. Det är meriterande om du har erfarenhet av att leda andra chefer.

Du är väl förtrogen med skolans styrdokument. Du bevakar och har förståelse för de nationella förändringar som kan komma att beröra gymnasieskolans framtid. Det är meriterande om du deltagit i regionala och lokala nätverk med koppling till utbildningssektorn och gymnasieskolan.

Vi söker dig som har en inre drivkraft att jobba både strategiskt och taktiskt. Du ska ha förmåga att delegera, följa upp och sortera frågor på ett sådant sätt att du får och bibehåller ett helhetsperspektiv på verksamheten.

Du ska ha förmåga att analysera och utveckla din verksamhet i samverkan med din rektorsgrupp och förvaltningens ledningsgrupp. Du kan väga samman komplex information och göra hänsynstaganden, samt göra korrekta avvägningar som visar på sakligt och objektivt omdöme. Du förblir effektiv och motiverad trots motgångar. Du agerar med hög integritet och lojalitet i din ledarroll, vilket innebär att du når förväntade resultat och när det är nödvändigt kan fatta obekväma beslut.

Du leder genom att engagera och göra andra delaktiga, samtidigt som du är tydlig när det gäller riktning och mål. Samråd och dialog är en naturlig del av ditt ledarskap. Du är pedagogisk, målmedveten och modig.

Det är viktigt i din roll som verksamhetschef för Björknäsgymnasiet att du ser möjligheter och ger energi till utveckling. Du sprider framtidstro och positiv förväntan i verksamheten.

ÖVRIGT
Vi värdesätter en jämn ålders- och könsfördelning samt mångfald inom alla yrkesområden.

Vi har rökfri arbetstid och vi erbjuder en friskvårdstimme i veckan.

När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker. Om du av någon anledning inte kan registrera din ansökan i vårt e-rekryteringssystem kan du skicka din ansökan, märkt med referensnr till respektive kontaktperson, Bodens kommun, 96186 Boden.

Inför rekryteringsarbetet har Bodens kommun tagit ställning till rekryteringskanaler. Vi tackar vänligt men bestämt nej till all kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter eller liknande i denna rekrytering.

Dela detta jobb

Gymnasiechef Björknäsgymnasiet Boden

Bodens kommun