skoljobb.se

Gymnasielärare

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

På Wisbygymnasiet samarbetar vi och tar gemensamt ansvar så att våra ungdomar när examensmålen. Vi sätter laget före jaget, ser möjligheter till utveckling och talar gott om varandra. Undervisningen skapar vi tillsammans, den präglas av delaktighet och variation samt inspirerar till att vilja lära mer.

Skolan erbjuder en spännande, modern och anpassad miljö. Vi har en aktiv elevkår, ett rikt idrotts- och föreningsliv och vår skola präglas av mångfald och tolerans. Skolan rankas högt av elever och medarbetare när det gäller trivsel och arbetsro.

Wisbygymnasiets lärare arbetar i ämnes- och programarbetslag och vår vision är:
- Vi är i framkant när det gäller att möta dagens och morgondagens behov i samhället
- Vi har bra hälsa och mår bra i vår skolmiljö
- Vi är platsen för både bildning och utbildning

Arbetsuppgifter

Vi söker en behörig gymnasielärare i spanska i kombination med något annat ämne. Du ska ha förmåga att kunna möta olika elevgrupper och utmana eleverna genom höga förväntningar och variationsrik undervisning. I tjänsten ingår mentorskap och ett när samarbete med elever och andra språklärare.

Kvalifikationer

Du som söker är behörig gymnasielärare i spanska i kombination med något annat ämne. Du ska med fördel har erfarenhet från undervisning på gymnasienivå.

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6000 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är drygt 57000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Dela detta jobb

Gymnasielärare

Region Gotland