skoljobb.se

Gymnasielärare i fysik och matematik till Norra Real

Ansök nu

Gymnasielärare i fysik och matematik till Norra Real

I våra skolor ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför ska alla våra lärare:

  • Ta ansvar för och ha insikt om elevernas resultat, vilket innebär att vara lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov.
  • Ha höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas.
  • Fånga och stimulera elevernas nyfikenhet, intresse och lärande.
  • Ta ansvar för relevant kompetensutveckling för att utvecklas och växa i professionen.

Arbetsplatsbeskrivning

Med anledning av planerad pensionsavgång till sommaren samt planerad tjänstledighet söker vi nu till våra studiemotiverade elever vid Norra Real en engagerad och inspirerande lärare i fysik och matematik.

Norra Real är en attraktiv gymnasieskola i centrala Stockholm som präglas av motiverade elever i en trygg och inkluderande lärmiljö. På skolan finns naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt och humanistiskt program. Vi erbjuder inom det naturvetenskapliga programmet dels natur/natur, men även profiler mot forskning, matematik och miljö. Det humanistiska programmet är profilerat mot kultur. Inom det samhällsvetenskapliga programmet finns utöver sam/sam en profil mot miljö och hållbar utveckling. Utbildningarna ska ge varje elev bästa möjliga förutsättningar för framgångsrika högskolestudier och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Vi är ca 1000 elever och ca 90 medarbetare.

I tjänsten ingår sedvanliga läraruppdrag såsom undervisning, mentorskap, deltagande i program- och ämneslagsarbete. Norra Real har välutvecklade och välutrustade institutioner inom alla ämnen och söker dig som vill vara med och utveckla våra högskoleförberedande utbildningar. Vi söker dig som kan motivera och utmana elever på alla nivåer att utvecklas vidare och finna glädje i just dina undervisningsämnen. Du ser din didaktiska kompetens och kommunikativa förmåga som central för att lyckas i uppdraget. För många av våra elever är studieresultaten inom matematik och fysik av stor betydelse för den allmänna känslan av framgång i gymnasiestudierna och därmed ställer vi höga pedagogiska och didaktiska krav på dig som undervisar i dessa ämnen. Du ska ha en väldokumenterad förmåga att (referenser krävs) förklara utmanande och svårt ämnesstoff, inspirera och motivera eleverna att lära sig mer och ha en god förmåga att på ett metodiskt sätt hjälpa eleverna över de trösklar i förståelse som gymnasiekurserna i fysik och matematik av naturliga skäl bjuder på.

På Norra Real har varje elev självklart tillgång till en egen dator (1:1) och Du är bekväm i att arbeta i digitala processer och är intresserad av att utveckla och pröva nytt vad gäller de digitala aspekterna av undervisning och lärande. Som lärare i naturvetenskapliga ämnen och därmed också fysik och matematik kommer Du att vara involverad i naturvetenskapliga specialiseringskurser och gymnasiearbete, då det naturvetenskapliga programmet är omfattande och elever inte sällan fördjupar sig i dina ämnesområden.

Vid Norra Real samarbetar vi i ämneslag kring planering, examinationer, bedömning och betygsättning i syfte att säkerställa likvärdighet och utveckla vår undervisning. Du ser det som en självklarhet att delta i, och bidra till, det arbetet. Vi betraktar undervisning och därmed även mötet mellan lärare och elev som den enskilt viktigaste kärnprocessen i vår verksamhet. Vi söker dig som delar det synsättet och finner glädje i att bidra till en välplanerad verksamhet och skola med ömsesidigt positiva förväntningar. Som del av ett naturvetenskapligt arbetslag bidrar Du till fler kontakter med universitet och högskolor, exempelvis besök vid Vetenskapens hus, KTH, SU etc. och är inte rädd för att söka nya kontaktytor inom lokalt näringsliv, departement och myndigheter där Du ser vinster för elevernas lärande och berikning inför deras fortsatta studier efter gymnasiet. Vi erbjuder dig en varm och välkomnande arbetsplats där Du blir en del av välfungerande och kompetenta ämneslag som samarbetar kring undervisning och lärande.

Arbetsbeskrivning
Gymnasieundervisning i fysik och matematik inklusive mentorskap. Undervisningen är huvudsakligen med elever vid vårt naturvetenskapliga program, där engagemanget, motivationen och intresset för naturvetenskapliga ämnen är stort bland eleverna. Undervisning planeras och fördelas dock läsårsvis i förväg och undervisning kan ske på samtliga program vid skolan. Ferietjänst.

Kvalifikationer
Behörig och legitimerad lärare i fysik och matematik. Erfarenhet av undervisning inom specialiseringskurser i dina ämnen eller gymnasiekurser i samarbete med universitet och högskolor är meriterande.

Kompetens och erfarenhet inom ledarskap och grupprocesser, i syfte att aktivt bidra till ett engagerat och motiverande mentorskap för våra elever, är meriterande.

Då undervisningens kvalitet inom fysik och matematik är av central betydelse för våra elevers möjligheter att lyckas med sina gymnasiestudier som helhet fäster vi särskild vikt vid personlig lämplighet för, och förmåga i, läraruppdraget i dessa ämnen hos oss.

Övrigt
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av övertalig personal och att planerad tjänstefördelning beslutas.

Du som är nyexaminerad lärare har rätt till en mentor under ditt första år, introduktionsperioden.
Låt dig inspireras av vårt breda utbud av kompetensutveckling för utveckling av och stöd i undervisningen. Som lärare i Stockholms stads skolor har du även möjlighet till såväl handledning som coachning, och vi satsar på karriärtjänsterna förstelärare och lektorat.
Läs mer på www.pedagogstockholm.se

I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och knappt 30 gymnasieskolor med olika inriktningar. Hos oss hittar du nya utmaningar utan att behöva byta arbetsgivare. Med Stockholms stad som arbetsgivare gör skickliga lärare skillnad på riktigt.

 

Dela detta jobb

Gymnasielärare i fysik och matematik till Norra Real

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen