skoljobb.se

Gymnasielärare i Idrott och hälsa till Norra Real

Ansök nu

Gymnasielärare i Idrott och hälsa till Norra Real

I våra skolor ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför ska alla våra lärare:

  • Ta ansvar för och ha insikt om elevernas resultat, vilket innebär att vara lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov.
  • Ha höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas.
  • Fånga och stimulera elevernas nyfikenhet, intresse och lärande.
  • Ta ansvar för relevant kompetensutveckling för att utvecklas och växa i professionen.

Arbetsplatsbeskrivning
Med anledning av planerad föräldraledighet under höstterminen 2021 för en av våra medarbetare söker vi nu efter en lärare i Idrott och hälsa 1.

Norra Real är en attraktiv gymnasieskola i centrala Stockholm som präglas av motiverade elever i en trygg och inkluderande lärmiljö. På skolan finns naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt och humanistiskt program. Vi erbjuder inom det naturvetenskapliga programmet dels natur/natur, men även profiler mot forskning, matematik och miljö. Det humanistiska programmet är profilerat mot kultur. Inom det samhällsvetenskapliga programmet finns utöver sam/sam en profil mot miljö och hållbar utveckling. Utbildningarna ska ge varje elev bästa möjliga förutsättningar för framgångsrika högskolestudier och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Vi är ca 1000 elever och ca 90 medarbetare.

Arbetsbeskrivning
I tjänsten ingår undervisning i Idrott och hälsa 1 på gymnasiet samt deltagande i förekommande programlags- och ämneslagsarbete. Skolan har välutrustade lokaler för ämnet Idrott och hälsa i form av egen idrottshall, välutrustat gym, danssal samt konstgräsplan. Alla våra elever har tillgång till en egen skoldator (1:1) och Du är bekväm med att arbeta i digitala miljöer och även att prova nytt vad gäller digitala aspekter av undervisning och lärande.

Vid Norra Real samarbetar vi i ämneslag kring planering, examinationer, bedömning och betygsättning i syfte att säkerställa likvärdighet och utveckla vår undervisning. Du ser det som en självklarhet att delta i, och bidra till, det arbetet. Vi betraktar undervisning och därmed även mötet mellan lärare och elev som den enskilt viktigaste kärnprocessen i vår verksamhet. Vi söker dig som delar det synsättet och finner glädje i att bidra till en välplanerad verksamhet och skola med ömsesidigt positiva förväntningar.

Kursen i Idrott och hälsa 1 är förlagd över två läsår, vilket innebär att tjänsten innehåller både pågående kurser och processer som ska startas till ht 2021.

Kvalifikationer
Behörig och legitimerad lärare i Idrott och hälsa.

Du som är nyexaminerad lärare har rätt till en mentor under ditt första år, introduktionsperioden.
Låt dig inspireras av vårt breda utbud av kompetensutveckling för utveckling av och stöd i undervisningen. Som lärare i Stockholms stads skolor har du även möjlighet till såväl handledning som coachning, och vi satsar på karriärtjänsterna förstelärare och lektorat.
Läs mer på www.pedagogstockholm.se

I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och knappt 30 gymnasieskolor med olika inriktningar. Hos oss hittar du nya utmaningar utan att behöva byta arbetsgivare. Med Stockholms stad som arbetsgivare gör skickliga lärare skillnad på riktigt.

Övrigt
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av övertalig personal samt att planerad tjänstefördelning beslutas.

Dela detta jobb

Gymnasielärare i Idrott och hälsa till Norra Real

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen