skoljobb.se

logga

Gymnasielärare i italienska på 20 % till Katedralskolan

Regioner
Utgår

2021-01-29

Ansök nu

Gymnasielärare i italienska på 20 % till Katedralskolan

Om arbetsplatsen

Tradition och utveckling är våra honnörsord då vi vill värna om skolans traditioner och samtidigt erbjuda en modern utbildning. För oss är helhetstänkande och samverkan över program- och ämnesgränser viktigt. Katedralskolan har idag ca 1250 elever och 120 anställda.

Vår undervisning är präglad av en humanistisk grundsyn som sätter människan i centrum. Alla elever ska i sina studier möta öppenhet och tolerans samt tränas till kreativitet, initiativförmåga och eget ansvarstagande. Vi utrustar våra elever med akademiska och medmänskliga förmågor som de behöver för att verka och leva i vår globaliserade värld.

Katedralskolan har fyra nationella studieförberedande gymnasieprogram, Ekonomiprogrammet, Humanistiska programmet, Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet samt ett yrkesförberedande program Handels- och administrationsprogrammet. Dessutom finns IB - International Baccalaureate Diploma Programme. Skolan har genom väl etablerade utländska kontakter en internationell profil som innefattar elevutbyte med andra länder, gedigen språkundervisning samt olika samverkansprojekt mellan språk och andra ämnen. Vi söker nu en gymnasielärare i italienska på 20 %. 

Arbetsbeskrivning

Som lärare på Katedralskolan skapar du förutsättningar för lärande och handleder mot målen för verksamheten. Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen. Vidare arbetar du kontinuerligt med att bedöma måluppfyllelsen samt kommunicera denna med eleven. Du deltar i arbetslagsarbete och förväntas samarbeta med kollegor. Eventuellt kommer mentorskap att ingå i tjänsten, vilket medför att du deltar i elevhälsoarbete, tar föräldrakontakter och genomför utvecklingssamtal. Vi ser gärna att du deltar i eller driver utvecklingsarbete.

Kvalifikationer

Du är legitimerad lärare till gymnasieskolan med behörighet att undervisa i italienska. Du har även tidigare erfarenhet av det pedagogiska arbete som uppdraget som ämneslärare i gymnasieskolan innebär. 

I din roll som lärare i gymnasieskolan ska du ha goda kunskaper om skolans uppdrag och vara väl bekant med gymnasieskolans läroplan och övriga styrdokument. Utifrån det ska du ha förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låta dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. Du ska på ett kvalitetsmedvetet sätt skapa goda förutsättningar för elevernas utveckling och lärande.

I din roll som ämneslärare på gymnasiet är du en god förebild där du skapar engagemang och delaktighet. Du är trygg, stabil och har självinsikt samt en förmåga att arbeta väl med komplexa frågor. Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll anpassat till situationen samtidigt som du är tydlig i din kommunikation.

Kontaktperson:

Dan Forsberg, Rektor, 013-207549, dan.forsberg@linkoping.se

David Drejstam, Rektor, 013-207552, david.drejstam@linkoping.se

Anders Hellmér, Facklig företrädare, Lärarnas Riksförbund, 072-5984755, anders.hellmer@linkoping.se

Dela detta jobb

logga
Gymnasielärare i italienska på 20 % till Katedralskolan

Linköpings kommun