skoljobb.se

Hagsätraskolan söker legitimerad lärare i SO och Svenska åk 7-9

Ansök nu

Hagsätraskolan söker legitimerad lärare i SO och Svenska åk 7-9

 

Med Stockholms stad som arbetsgivare gör skickliga lärare skillnad på riktigt. I våra skolor ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna.

Hagsätraskolan är en F-9 skola med ca 650 elever. Vi har ett mycket engagerat arbetslag på högstadiet som tar ansvar för våra trevliga elever och tillsammans arbetar vi för att utveckla verksamheten. Vi lägger ett stort fokus på att arbeta språkutvecklande eftersom det gynnar alla våra elevers utveckling. Vi har ett inkluderande förhållningssätt och tar tillsammans ansvar för att utveckla alla våra elevers förmågor och kompetenser.

Hagsätraskolan vill stå för goda baskunskaper – därför kan eleverna från åk 7 genom elevens val välja olika profileringar inom svenska, engelska, matematik, idrott och naturvetenskaplig forskning. Hagsätraskolan har också en mycket lovordad svenskundervisning för nyanlända elever. Denna innebär att man snabbt blir placerad i en klass och deltar i klassen på vissa lektioner såsom t ex idrott och andra sociala aktiviteter. I övrigt satsas det på intensivundervisning i svenska språket, matematik och samhällskunskap.

Skolorna leds av en rektor och tre biträdande rektorer. Elevhälsoteamet består av kuratorer, socialpedagoger, skolsköterska, skolläkare, psykolog och studie- och yrkesvägledare..

Läs mer om Hagsätraskolan: https://hagsatraskolan.stockholm.se/om-hagsatraskolan

Ditt nya arbete

Du undervisar i svenska och SO på högstadiet och är mentor för en grupp elever. Du har ett nära samarbete med lärare, EHT och vårdnadshavare.

Är du den vi söker?

Då har du, eller snart kommer att få, lärarlegitimation med behörighet att undervisa i SO och svenska för årskurs 7-9.

Du är en trygg och stabil person med god självinsikt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och din förmåga att:

  • kommunicera på ett tydligt sätt
  • anpassa undervisningen och göra eleverna delaktiga i planeringen så att förmågan att lära självständigt och tillsammans med andra utvecklas
  • skapa kontakter och underhålla relationer
  • planera och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt

Övrigt

Vi kan komma att kalla till intervju innan ansökningstiden gått ut så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag där du bifogar din lärarlegitimation med behörighetsförteckning och andra handlingar som styrker ditt cv.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi ger dig möjlighet att växa och göra karriär

Som lärare i Stockholms stads skolor har du möjlighet till både handledning och coachning. Vi satsar på karriärtjänsterna förstelärare och lektorat. Låt dig inspireras av vårt breda utbud av kompetensutveckling. Läs mer på http://pedagogstockholm.se

Du som är nyexaminerad lärare skapar tillsammans med skolans rektor och din mentor en plan för introduktionsperioden.

Övrigt

Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder.

Dela detta jobb

Hagsätraskolan söker legitimerad lärare i SO och Svenska åk 7-9

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen