skoljobb.se

logga

Högstadielärare i matematik, no-ämnen och teknik till Hallsta skola

Ansök nu

Högstadielärare i matematik, no-ämnen och teknik till Hallsta skola

Norrtälje kommun växer snabbare än någonsin. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att skapa en hållbar framtid och bästa möjliga vardagsliv för alla invånare. Sök till oss om du vill vara med och påverka!

Om tjänsten

Arbetslagen på Hallsta skola är indelade i F-6, 7-9 samt Fritidshemmet och varje arbetslag leds av arbetslagsledare. Hallsta skolas elever ska ges möjligheter att själva välja väg efter grundskolan och i livet. All personal på Hallsta skola arbetar med fokus på kunskap och värnar om goda relationer med alla elever. All personal på Hallsta skola är goda förebilder och på Hallsta skola vet vi att eleverna gör rätt om de kan. Arbetslagens huvudsakliga uppdrag är att på lång sikt sträva mot att så många elever som möjligt når full
gymnasiebehörighet, en hög andel fullständiga betyg samt höga meritvärden och att eleverna är trygga, upplever studiero och har roligt på vägen. För att nå våra mål behöver vi de bästa lärarna. Vi som arbetar på Hallsta skola gör stor skillnad för våra elever.


Vi söker nu en lärare i matematik, no-ämnen och teknik för undervisning och mentorskap på högstadiet.

Arbetsbeskrivning

Dina arbetsuppgifter innebär att enskilt och tillsammans med arbetslagen planera, genomföra och utvärdera undervisning enligt skolans styrdokument och elevernas behov. I mötet med eleverna behöver du ha förmåga att kunna kommunicera med dem kring nästa steg i deras utveckling och vägleda dem framåt. Du agerar som en vuxen förebild för alla elever på skolan och du skapar en god samverkan med vårdnadshavare, både i din roll som undervisande lärare och i din roll som mentor. Du deltar aktivt i skolans systematiska kvalitetsarbete utifrån skolans och arbetslagens mål och utvecklingsområden. Du är en skicklig pedagog med god didaktisk och metodisk förmåga som skapar struktur och tydlighet i klassrummet. Du kan planera din undervisning utifrån verksamhetens och dina egna mål och du är trygg i dig själv och ditt lärarskap. Du ser samarbete med kollegor som viktigt och du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift. Du har digital kompetens som du använder som ett naturligt verktyg i lärandet. Vi förväntar oss att du skapar en trygg lärandemiljö som genomsyras av fokus på kunskap och resultat. Du bidrar till en god arbetsmiljö för alla på skolan.

Utmaningarna

På Hallsta skola är elevgruppen heterogen och därför behöver du ha förmåga att anpassa din undervisning till gruppens och enskilda elevers kunskapsnivåer och behov. Du behöver vara skicklig på samarbetsinriktat lärande och språkutvecklande undervisning.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad lärare i matematik, no-ämnen och teknik eller annan relevant kombination. Det är önskvärt och meriterande att du har erfarenhet från undervisning på högstadiet. Hallsta skola arbetar med Ipads i undervisningen så du behöver ha god digital kompetens. Vi vill att du bifogar lärarlegitimation till din ansökan (CV och personligt brev).

Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid eventuell anställning.

Om arbetsplatsen

Hallsta skola är en F-9-skola med tillhörande fritids. Hos oss arbetar 60 personal och cirka 380 elever. Hallsta skola är belägen cirka 40 minuter utanför Norrtälje, med goda kommunikationer fram och tillbaka. Naturen finns precis utanför knuten. Vi är mycket stolta över vår verksamhet som visar allt högre kunskapsresultat. Vår ambition är att det ska vara roligt och utvecklande att arbeta på Hallsta skola. Vi lägger stor vikt vid kollegialt lärande genom samplanering/sambedömning. Vi har byggt upp en organisation med välfungerande arbetslag och goda stödfunktioner, bland annat ett elevhälsoteam med många olika professioner. Vi följer systematiskt upp elevernas resultat och för oss är det viktigt att eleverna har en god pedagogisk, fysisk och psykosocial lärmiljö.

Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Anställningsform

Heltid 100 %.
Tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas.
Tillträde datum: 10 augusti 2023.
Urvalsarbete och intervjuer sker löpande under annonseringstiden.

 

Välkommen med din ansökan!

Publicerat:

2023-05-15

Sista ansökningsdag:

2023-06-15

Typ:

Pedagogiskt arbete

Tjänst:

Grundskollärare

Anställningsform:

Tillsvidareanställning

Ort:

Norrtälje

Omfattning:

Heltid

Kontaktpersoner

Biträdande rektor

Cecilia Eriksson, cecilia.eriksson@norrtalje.se, 0175-25645

Facklig representant för Sveriges lärare

Irene Hallqvist, irene.hallqvist@norrtalje.se

Rektor

Susanna Wiberg, susanna.wiberg@norrtalje.se, 0175-25667
 

Om Norrtälje kommun

Norrtälje är en trygg kommun med ca 66 000 invånare som lever i en unik blandning av skärgård, levande landsbygd och småstadsliv. Närheten till Stockholm, Uppsala, Arlanda och Kapellskär gör att resten av världen alltid finns inom räckhåll.

  • Ungefär 3 450 personer har Norrtälje kommun som arbetsgivare, där vi tillsammans arbetar efter tre värderingar; invånaren först, allas lika värde och höga förväntningar.

  • Vi utvecklar ett hållbart samhälle för alla och satsar på att vara en rökfri kommun att bo och arbeta i.

  • På vår webbplats kan du läsa om vår vision Global livsstil – lokalt liv. https://www.norrtalje.se/varvision

  • Norrtälje kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser positivt på om du är finsktalande eller om du kan något av minoritetsspråken alternativt annat språk.

  • Ansökningshandlingar till denna tjänst är att betrakta som offentliga handlingar som vi kan komma att lämna ut på begäran.

  • Vi har valt våra samarbetspartners i denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra försäljare av rekryteringstjänster.

  • Skapa en profilsida hos oss! På så sätt blir det enklare att söka våra tjänster.

Dela detta jobb

logga
Högstadielärare i matematik, no-ämnen och teknik till Hallsta skola

Norrtälje kommun - Barn- och utbildningsförvaltningen