skoljobb.se

IT-ansvaring Int. Engelska Skolan Årsta

Regioner
Utgår

2019-10-06

Ansök nu

IT-ansvaring Int. Engelska Skolan Årsta

Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group ("friskola") with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is through both Swedish and English, with English the language of the corridors. IES is one of Sweden's largest school groups at "Grundskolan" with 37 schools and around 25,600 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.

More about the company and its schools can be found at www.engelska.se

IT Job Specification

We are looking for an IT rep to take on the full responsibility of overseeing the IT environment. The IT rep will work under the supervision of the Principal. The objectives are to optimize the IT environment, inform colleagues and assist in organizing staff IT-training as well as support the Principal with the implementation of IT and 1:1 Chromebook plan for education.

The IT rep will work closely with the facilities manager and support with general tasks to help with the general maintenance and smooth running of the school.

The areas of responsibilities include but are not limited to:

- Network Access, Orders and Equipment. Administer the booking systems for IT, use of Chromebook carts, and other IT resources. The IT rep will carry out general maintenance, troubleshoot and find solutions to IT specific issues for staff and students.
- Network Management and Development including hardware, training and monitoring the use of IT equipment in school
- SchoolSoft and Google Apps for Education: The IT Rep will support the Academic Manager with the academic aspects of SchoolSoft and Google Apps including logins, training and general administration and maintenance. The IT rep will provide support to staff for training using google resources for effective use in the classroom.
- Administration and Communication:  The IT rep will support the school administrators to ensure smooth day-to-day operations and work closely with the Economist with IT related costs and inventory. They will manage the internal IT related information to staff and devise strategies to improve communication with guardians and the community. Manage and update the school’s website, staff startsite and social media communication
- Data ProtectionIn this role the IT Rep works closely with the DCPC to ensure the school follows Data Protection regulations such as GDPR as instructed by the Principal. 

Rollen som IT-ansvarig på IES Årsta

Vi söker en IT-ansvarig som kan ta det fulla ansvaret för att övervaka IT-miljön på skolan. IT-ansvarig kommer att arbeta under rektorn. Målen är att optimera IT-miljön, informera kollegor och hjälpa till att organisera personalens IT-utbildning samt stödja rektor vid implementeringen av IT och 1:1 Chromebook-plan för utbildning.

IT-ansvarig kommer att arbeta nära vaktmästaren och stödja allmänna uppgifter för att hjälpa till med allmänt underhåll och se till att skolan fungerar väl. 

Ansvarsområdena inkluderar men är inte begränsade till:

- Nätverksåtkomst, beställningar och utrustning. Administrera bokningssystemen för IT, användning av Chromebook-vagnar och andra IT-resurser. IT-ansvarig kommer att utföra allmänt underhåll, felsöka och hitta lösningar på IT-specifika frågor för personal och elever.
- Nätverkshantering och utveckling inklusive hårdvara, utbildning och övervakning av användning av IT-utrustning i skolan
- SchoolSoft och Google Appar för utbildning: IT-ansvarig kommer att stödja Academic Manager med de utbildningsaspekterna av SchoolSoft och Google Appar inklusive inloggningar, utbildning och allmän administration och underhåll. IT-representanten kommer att ge personal stöd genom utbildning av google-resurser för effektiv användning i klassrummet.
- Administration och kommunikation: IT-ansvarig kommer att stödja skoladministratörerna för att säkerställa en smidig daglig verksamhet samt arbeta nära ekonomen med IT-relaterade kostnader och inventering. De kommer att hantera den interna IT-relaterade informationen till personalen och utforma strategier för att förbättra kommunikationen med vårdnadshavare och skolan. Hantera och uppdatera skolans webbplats, personalens hemsida och kommunikation på sociala medier.
- DataskyddI denna roll arbetar IT-representanten nära med DCPC för att säkerställa att skolan följer bestämmelserna om dataskydd, till exempel GDPR, utifrån instruktioner från rektorn.

 

Dela detta jobb

IT-ansvaring Int. Engelska Skolan Årsta

Internationella Engelska Skolan i Sverige AB