skoljobb.se

IT-samordnare till Bernadottegymnasiet

Ansök nu

IT-samordnare till Bernadottegymnasiet

Bernadottegymnasiet är en mindre kommunal skola som har funnits sedan 1996. Vi har runt 400 elever och cirka 30 anställda och skolan är belägen i Münchenbryggeriet längs vackra Södermälarstrand.

Allt arbete på Bernadottegymnasiet, både i och utanför lektionerna, ska utgå från våra ledord; synlighet, stöd, struktur och ansvar. Skolan präglas av en god gemenskap till följd av ett respektfullt uppträdande både inom och mellan årskurser, där personalen är en mycket viktig del av värdegrundsarbetet. Vi tror att en nära relation till eleverna – till exempel under studiehandledning, intensivveckor, idrotts- och friluftsaktiviteter – lägger grunden för att lyckas med arbetet i klassrummet.

Arbetsbeskrivning

Du är enhetens IT-kontaktperson (ITKP) och ansvarar för- och sköter den dagliga driften kopplat till IT och telefoni. Du kommunicerar, samverkar och stödjer elever, personal och skolledning i användarfrågor, supportärenden, konto- och behörighetshantering, tjänstekorshantering, lösenordsbyte, inloggningsfrågor och har kontakt med skolans upphandlade IT-system. Teknisk support av AV-utrustning och periferiutrustning inom IT.

Driver utveckling av tekniska lösningar kopplat till verksamhetens behov i samråd med skolans pedagoger, skolledning och övrig personal. Du identifierar utvecklingsområden och arbetar för att hitta förbättringar och komma med nya idéer. Tillsammans med ansvariga pedagoger utreder du skolans digitala behov och kommer med förslag relaterat till licenser och hårdvara. Du håller dig uppdaterad när det gäller personuppgiftsfrågor, informationssäkerhet, avtal regelverk, policys och riktlinjer.

Beställning av hårdvara, applikationer och installationer av dessa. Du ansvarar för och hanterar datorutbyten, behörigheter och tjänstekort. Beställning av telefoner och SIM-kort. Beställning och utrullning vid IT-upphandlingar, installationer och ominstallationer samt ansvarar för pilotprojekt och projektleder införande av nya system. Ansvar för inpasseringssystemet och programmera kodlås och utlämnande av ”blippar”. Inköp och inventering av teknisk utrustning.

I övrigt arbetsuppgifter på uppdrag av skolledningen.  

Kvalifikationer

Du har god teknisk kompetens vilket ska kunna omsättas i praktisk problemlösning. Du har för tjänsten relevant dokumenterad eftergymnasial utbildning eller erfarenhet. God kännedom om och förståelse för den pedagogiska verksamheten och dess behov.

Du har ett gott ordningssinne och kan strukturera, planera och prioritera dina arbetsuppgifter samt håller deadlines. Du kommunicerar på ett tydligt och pedagogiskt sätt och behärskar både svenska och engelska i tal och skrift. Du klarar av att hantera varierande arbetsuppgifter med periodvis hög arbetsbelastning och arbetstempo.

Du är självgående, initiativtagande och kommunikativ med elever, kollegor och chefer. Du är bra på att självständigt hitta lösning på situationer som uppstår och tar initiativ till förbättringar och effektiviseringar inom det egna arbetsområdet.

Som person är du flexibel och social samt har en hög känsla för service. Du är positiv och hjälpsam oavsett problemställning. Du har lätt för att samarbeta och har ett lösningsorienterat förhållningssätt.

Det är meriterande om du tidigare har arbetat som IT-samordnare inom Stockholms stad och vana att arbetat med stadens olika stödsystem.  

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Tillsvidareanställning på 50 % med arbetstiden förlagd till 5 dagar/vecka.

Dela detta jobb

IT-samordnare till Bernadottegymnasiet

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen