skoljobb.se

Klasslärare 1-3 Ronnaskolan

Regioner
Utgår

2023-06-02

Ansök nu

Klasslärare 1-3 Ronnaskolan

En dag på jobbet

Tjänsten innebär att du i ett tvålärarskap med en kollega ansvarar för planering, genomförande och bedömning av undervisning i samtliga teoretiska ämnen för en mellanstadieklass. Tillsammans har ni en bred behörighet och kan därför stötta varandra och eleverna på ett effektivt sätt. Ni ansvarar för att skapa en positiv och kreativ lärmiljö som leder till att elevernas lust att lära ökar och kunskaper utvecklas. Ni arbetar på ett sätt där värdegrund och trygghet genomsyrar hela skoldagen och ni ser till att varje elev möts med det stöd som hen behöver. Ni ser samarbetet och dialogen med eleverna, vårnadshavarna och kollegorna som en naturlig del i trygghetsarbetet. Ni ingår även i ett ämneslag, ett årskurslag samt ett arbetslag där ett ständigt kollegialt arbete sker för att utveckla undervisningskvaliteter och möta eleverna. Tillsammans är ni också rastvärdar på skoldagens svåraste lektion, rasten, tillsammans med fritidspedagogerna. 

Vem är du? 

Du är nyutexaminerad lärare med legitimation eller i slutet av dina studier vid lärarutbildningen och vill prova att arbeta som klasslärare på lågstadiet som vikarie för en föräldraledig medarbetare.

Krav: 
- Du har examen med lärarlegitimation eller i slutskedet på din lärarutbildning
- Du är väl förtrogen med grundskolans läroplan och kursplanerna
- Du har ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Meriterande:
- Du har arbetat med utomhusdidaktik och digitala verktyg

Personliga egenskaper:
- Du är samarbetsorienterad och ser vikten av att driva skolans utveckling tillsammans med andra kollegor
- Du ser kvalitet i undervisningen som ett krav för god måluppfyllelse och ser därför till att din undervisning är målstyrd, utmanande och har en innehållslig och metodologisk variation
- Du har förmågan att på ett varierat sätt följa och bedöma elevens utveckling av kunskaper och förmågor, och i samarbete med eleven utveckla dessa
- Du har förmågan att leda en grupp på ett sätt som visar att struktur, relation, trygghet, förståelse, sammanhang och ordning ligger i fokus
- Du är strukturerad och organiserad, men har samtidigt förmågan att vara flexibel och beredd på de vändningar som det dagliga arbetet i skolans värld många gånger innebär

Vi erbjuder dig 

För att du ska få rätt förutsättningar för att utföra ditt arbete och trivas på jobbet erbjuder vi dig arbete med skickliga kollegor, bra stöd i IKT, samarbete med universitet och högskolor samt hög nivå på kompetensutvecklingen inom läraryrket. Vi erbjuder också nyfikna, kunskapstörstande, kreativa och utmanande elever som har höga krav på dig som pedagog och på din undervisning och som är väldigt stolta över sin skola.

Vi erbjuder även ett samarbete i ämnespar/lärarpar, ett tvålärarskap. Det innebär vi arbetar två lärare/klass i åk 1–9 i nästan samtliga teoretiska ämnen, dock ej moderna språk. I de praktisk-estetiska ämnena arbetar vi i halvklasser.

Här finns en ledning som sätter eleven i centrum och arbetar med öppna dörrar, stöttar samt ser dig som en viktig pusselbit i det gemensamma arbetet för en lyckad skolgång för våra elever.

- Friskvårdsbidrag på upp till 3000 kr per år
- Pedagogisk lunch till ett subventionerat pris
- Kommungemensamma nätverksträffar inom ditt ämne
- Bra förmåner via förmånsportalen

Välkommen till oss!  

Ronnaskolan är en F–9-skola med ca 650 elever, och är en av Sveriges mest spännande arbetsplatser. Vi verkar i en mångkulturell miljö, och har förmånen att få arbeta med människor från många olika länder, vilket ger skolan en enorm dynamik. Mötet mellan olika individer berikar till utveckling. Genom samtal skapas en positiv förväntan och nyfikenhet för alla människors olikheter och individens förutsättningar. Våra elever är ambitiösa och intresserade och våra lärare skickliga, engagerade och hängivna.

Trygghet, relationer och kreativa lärandemiljöer anser vi är förutsättningar för elevernas utveckling och lärande. Det är viktigt att varje elev på Ronnaskolan ska känna sig sedd och respektfullt bemött utifrån sina egna unika förutsättningar. I deras lärande ska fokus ska ligga elevernas styrkor och vi arbetar på ett främjande och förebyggande sätt för att ge dem de förutsättningar de behöver för en lyckad skolgång. Som stöd har vi ett drivet EHT-team som strävar efter att ge det stöttning och den hjälp som behövs på såväl individ- som gruppnivå. Vårt EHT-team består av två specialpedagoger, två skolsköterskor, en kurator, en SYV och två stormentorer samt ledningen; tre biträdande rektorer samt rektor som alla arbetar på skolan på heltid. Till vårt förfogande och stöd har vi även en skolpyskolog och skolläkare.

På Ronnaskolan arbetar vi med att utveckla nya strategier för lärande, att skapa utrymme för lärare att arbeta med undervisning, uppföljning och kvalitativ formativ bedömning. Samtliga lärare har ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för att möta våra elever i deras behov.

Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningsperioden.

 

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

 

Dela detta jobb

Klasslärare 1-3 Ronnaskolan

Södertälje kommun - Utbildningskontoret