skoljobb.se

Om oss
Lemshaga Akademi är en friskola för barn och ungdomar mellan 6-16 år och ligger vackert belägen i en lantlig miljö.  Skolan präglas av välkomnandets etik såväl beträffande miljö som i mötet mellan elever, pedagoger och föräldrar. På Lemshaga Akademi möts omsorgen om vårt kulturarv och den moderna informationsteknologin. Forskning i samarbete med University of Harvard och Reggio Emilia har resulterat i vår pedagogiska profil som sammanfattas i visionen ”En trygg mötesplats för ett kreativt lärande som förändrar världen”.   

Om dig
För att trivas på Lemsaga bör Du lägga stor vikt vid de estetiska lärprocesserna, vara en van datoranvändare och se vinsterna med samarbete och ämnesintegrering. Eftersom vi betonar de relationella aspekterna av lärandet krävs det att våra lärare känner ett naturligt engagemang i våra elever.
Du bör också uppskatta värdet av att samarbeta med din närmaste kollega som har motsvarande åk 4 då ni kommer att dela på två klasser och undervisa i båda klasserna. 
Som pedagog arbetar du i arbetslag och förväntas vara en medforskande och delaktig ledare som ser potentialen elevernas tankar och teorier, en som lyssnar, utmanar och möter verkligheten/framtiden tillsammans med eleven.

Dina arbetsuppgifter
Vi söker en lärare med bred kompetens och som har erfarenhet att arbeta som mentor i åk 4-6. I första hand undervisa i matematik och no, men även andra ämneskombinationer kan vara aktuella. Som pedagog arbetar du i arbetslag och förväntas vara en medforskande och delaktig ledare som ser potentialen elevernas tankar och teorier, en som lyssnar, utmanar och möter verkligheten/framtiden tillsammans med eleven. Ett viktigt redskap i vår pedagogiska verksamhet är pedagogisk dokumentation. Denna utgör underlag för planering, bedömning och våra pedagogiska dokumentationsmöten. Samtliga pedagoger deltar varje vecka i dessa för att till en början sätta sig in i och sedan vidareutveckla vår pedagogiska profil.

Arbetslivserfarenhet
Lärare i grundskolan, årskurs 4-6, 2-4 års erfarenhet (Krav)

Utbildning
Eftergymnasial utbildning två år eller längre inom Pedagogik och lärarutbildning (Krav)

Kompetenser
Lärarexamen inr tidigare år (Krav), Lärarlegitimation (Krav)

Lön
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor
Ferietjänst

Var ligger arbetsplatsen?
Arbetsplatsen ligger i kommunen Värmdö i Stockholms län.

Arbetsgivaren
Lemshagastiftelsen/LEMSHAGA AKADEMI

Webbplats
http://www.lemshaga.se