skoljobb.se

Klasslärare i åk 3, Östbergaskolan

Ansök nu

Klasslärare i åk 3, Östbergaskolan

I våra skolor ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför ska alla våra lärare:

 • Ta ansvar för och ha insikt om elevernas resultat, vilket innebär att vara lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov.
 • Ha höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas.
 • Fånga och stimulera elevernas nyfikenhet, intresse och lärande.
 • Ta ansvar för relevant kompetensutveckling för att utvecklas och växa i professionen.

Arbetsplatsbeskrivning

Vill du vara med att fortsätta den positiva utvecklingen av Östbergaskolan? I så fall ska söka till oss! Östbergaskolan är en F-6-skola med ca 230 elever. Skolan växer och ska vara ett självklart val för elever i området och vi söker därför dig som vill vara med på denna resa. Vi drivs av höga förväntningar på elever, personal och vårdnadshavare, vilket är en framgångsfaktor för goda resultat. Skolan befinner sig i ett starkt utvecklingsskede där mycket händer såväl pedagogiskt som rörelse, aktiva raster, lokaler, inventarier och utemiljö. Vårt arbete har flera gånger blivit uppmärksammat och prisbelönat i olika sammanhang. Fysisk rörelse och hälsa genomsyrar vår verksamhet som går hand i hand med vårt nyrenoverade kök där vi tillagar högkvalitativ mat från grunden. Vi arbetar också aktivt med iPads och andra IT-verktyg som en naturlig del i undervisningen.

Skolan är lugnt och trivsamt belägen på Östbergahöjden, strax söder om Årsta, med fräscha och ändamålsenliga lokaler och nära till natur och parkområden. På Östbergaskolan får alla barn sin rätt till en bra utbildning tillgodosedd oavsett bakgrund. Välkommen till en liten skola med stora möjligheter!


Arbetsbeskrivning

Vi söker dig som trivs med och har vana av att undervisa på lågstadiet. Du är en tydlig ledare och trygg i din lärarroll. Du är en kreativ, flexibel och engagerad lärare som vill utveckla undervisningen och som arbetar för att varje elev ska nå så långt som möjligt i sin kunskaps- och personliga utveckling. Du är mån om att skapa en trygg lärmiljö grundad på ömsesidig respekt. I ditt uppdrag ingår bland annat att planera, genomföra, utvärdera och ansvara för det pedagogiska arbetet utifrån elevens behov och intressen; både enskilt och tillsammans med dina kollegor. Då vi är en liten skola är samarbete med kollegor en nyckelfaktor och ett naturligt inslag. Vår skola arbetar aktivt med språkutvecklande arbetssätt, god lärmiljö samt det kollegiala lärandet och vi har ett inkluderande arbetssätt där vi möter varje elevs individuella förutsättningar och behov. För att ovanstående ska fungera vet vi att glädje och ha kul på jobbet är en nyckelfaktor, vilket vi erbjuder på Östbergaskolan. 

Tjänsten innebär klasslärar- och mentorsansvar i åk 3. Du kommer ha ett tätt samarbete med fritids, lärare samt specialpedagog. Du samverkar även med vårdnadshavare, elevhälsa och övrig skolpersonal för att nå en god kvalité i verksamheten.

Du är en del i arbetslag 2–3, vilket innefattar 6 pedagoger från skolan och fritidshemmet. Du ingår även i ett arbetslag med ca 20 lärare och är en del i det kollegiala arbetet med utvecklingen av den pedagogiska verksamheten på skolan. Vi arbetar med tidiga insatser i skolan för att möta eleverna i deras kunskapsutveckling.

Skolan och Stockholms Stad är i ett expansivt skede vad gäller digitalisering och vi vill att du med dina kunskaper inom IKT är med i denna spännande utveckling.

Skolans samtliga pedagoger är väl införstådda i vikten av att ha ett F-6 perspektiv, vilket vi även förväntar oss av dig. Ytterligare en del i röda tråden är vår gemensamma struktur i och utanför klassrummet. Läs mer på www.ostbergaskolan.stockholm.se


 
Kvalifikationer

Du är legitimerad lärare med behörighet att under visa i åk F-3. Vi ser gärna att du har mångårig erfarenhet av undervisning i matematik och svenska. Även erfarenhet av språkutvecklande arbetssätt samt undervisning av andraspråkselever är meriterande.

På vår skola ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. Därför vill vi att du:

 • Är tydlig, strukturerad och organiserad.
 • God didaktisk och pedagogisk förmåga att leda och organisera för en god lärmiljö.
 • Har höga förväntningar på eleverna och på deras förmåga att utvecklas.
 • Lösningsfokuserad och bidrar till en god stämning och arbetsmiljö.
 • Är utvecklingsbenägen och vill växa i din profession.
 • Stimulerar elevernas nyfikenhet och lust till lärande.
 • Är lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov.
 • Trivs med ett ämnesövergripande samarbete.

Du som är nyexaminerad lärare har rätt till en mentor under ditt första år, introduktionsperioden.
Låt dig inspireras av vårt breda utbud av kompetensutveckling för utveckling av och stöd i undervisningen. Som lärare i Stockholms stads skolor har du även möjlighet till såväl handledning som coachning, och vi satsar på karriärtjänsterna förstelärare och lektorat.
Läs mer på www.pedagogstockholm.se

I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och knappt 30 gymnasieskolor med olika inriktningar. Hos oss hittar du nya utmaningar utan att behöva byta arbetsgivare. Med Stockholms stad som arbetsgivare gör skickliga lärare skillnad på riktigt.

Dela detta jobb

Klasslärare i åk 3, Östbergaskolan

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen