skoljobb.se

Klasslärartjänst mellanstadiet, Kvarnbackaskolan

Regioner
Utgår

2021-04-21

Ansök nu

Klasslärartjänst mellanstadiet, Kvarnbackaskolan

Arbetsplatsbeskrivning
Kvarnbackaskolan är en kommunal skola som ligger i norra Stockholm, nära Kista centrum. Vi har goda resultat med välfungerande rutiner och strukturer. I skolan går det ca 330 elever, var och en med sina erfarenheter, förkunskaper och förutsättningar. Vi har elever från förskoleklass till årskurs 6, samt grundsärskola åk F-6. Skolan har fritidsverksamhet för elever i de yngre åldrarna samt öppen fritidsverksamhet för de äldre eleverna. Elevunderlaget består av elever från närområdet i Kista och Husby. Vi arbetar språkutvecklande i hela skolan utifrån ett genrepedagogiskt förhållningssätt som genomsyrar all undervisning. Dessutom arbetar vi mycket med digitala verktyg. Samtliga elever har tillgång till en egen iPad och vi arbetar bl.a. med ASL och grundläggande programmering. Vi värderar trygghet, trivsel och lärande högt och alla ska kunna känna sig sedda och inkluderade. All personal arbetar därför utifrån positivt beteendestöd (PBS), med målsättningen att öka trivsel och skolmotivation för alla elever. Vi arbetar inkluderande med våra elever och flera av grundsärskolans elever är inkluderade i grundskolans klasser. Det är god stämning bland personalen och attityden präglas av ett stort kollegialt engagemang.

Arbetsbeskrivning
I ditt uppdrag ingår det att tillsammans med dina kollegor planera, genomföra och följa upp verksamheten utifrån Lgr 11 samt skolans egna mål. Med det pedagogiska arbetet som bas bidrar du till att utveckla en lustfylld och lärorik miljö där varje elev får utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Tjänsten är i en åk 4 där du ansvarar för undervisningen i samtliga teoretiska ämnen. Du ingår tillsammans med övriga lärare på mellanstadiet och personal på vår fritidsklubb i ett arbetslag som samarbetar och samplanerar utifrån ambitionen att se till varje enskild elevs behov och möjligheter.

Kvalifikationer
Vi söker dig utbildade lärare med stor bredd och erfarenhet som vill bidra till att utveckla Kvarnbackaskolans arbete ytterligare.

 

Dela detta jobb

Klasslärartjänst mellanstadiet, Kvarnbackaskolan

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen