skoljobb.se

logga

Korttidsvikarie inom förskola, skola och ungdomsverksamhet

Regioner
Utgår

2021-12-31

Ansök nu

Korttidsvikarie inom förskola, skola och ungdomsverksamhet

Vikariera i våra verksamheter

Har du intresse för ett uppdrag som korttidsvikarie inom förskola, skola eller ungdomsverksamheten på Linköpings kommun, är det här du registrerar din intresseanmälan. Nedan finner du en övergripande beskrivning av vad ett sådant uppdrag innebär. Vill du veta mer så är du välkommen att höra av dig till oss på Bemanningsgruppen med dina frågor.

Ett omväxlande arbete med socialt utbyte

Som korttidsvikarie har du ett arbete som ger dig betydelsefull erfarenhet och möjlighet att utveckla ditt ledarskap och din pedagogiska förmåga. Du kommer ha ett omväxlande uppdrag, möjlighet att arbeta på flera olika arbetsplatser och skaffa dig ett nätverk i arbetslivet. Du blir en del av Linköping kommun där vi tillsammans strävar för att idéer blir verklighet.

Ett arbete som korttidsvikarie är flexibelt

Det är enkelt för dig att göra dig tillgänglig för arbete med kort varsel. Du planerar själv dina arbetstider och lägger in tillgänglig arbetstid i din kalender. Detta hanterar du enkelt i din digitala kalender som finns tillgänglig via en app i din telefon eller på webben.

Vem kan jobba som korttidsvikarie?

Till våra förskolor och skolor söker vi i första hand dig med relevant utbildning så som pågående eller avslutade studier till barnskötare eller lärare. I andra hand söker vi dig med erfarenhet och personlig lämplighet för uppdraget. Du ska kunna omsätta dina kunskaper och dina erfarenheter när du ska stötta barn och elever i deras utveckling. Det är ett krav att du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanerna (Lpfö18 och Lgr11) ska organisera och genomföra arbetet så att barnet får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling samt ansvara för att varje barn kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt. 

Du ska kunna bidra till att anpassa undervisningen till barnen och låta dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. I din roll som vikarie ska du vara en god förebild. Du har förmågan att samarbeta väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll anpassat till situationen. I rollen som vikarie är det även viktigt att du som person tar initiativ och ansvar i aktiviteter och uppgifter som förekommer ute i verksamheterna.

Är du intresserad av att arbeta som korttidsvikarie i någon av våra verksamheter inom skola och barnomsorg? 

Du är då välkommen att skicka in en intresseanmälan till oss.

Information inför att du gör din intresseanmälan:
Om du väljer att skicka in en intresseanmälan till oss så vill vi inte att du bifogar CV eller Peronsligt brev. Skulle vi se att det finns CV och/eller personligt brev i din intresseanmälan så vill vi förtydliga att dessa inte kommer att användas som underlag för din intresseanmälan avseende uppdraget som korttidsvikarie inom förskola, skola och ungdomsverksamhet. Vi utgår enbart från svaren på de urvalsfrågor du kommer att besvara vid inckickandet av en intresseanmälan. Uppladade CV samt Personligt brev kommer att raderas. 

Kontaktperson:
Bemanningsgruppen Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, 013-20 79 90, Bemanningsgruppen@linkoping.se

Emily Englander, Rekryterare, 013-29 41 01, Emily.Englander@linkoping.se

Anna Jonson, Gruppchef, 013-26 32 47, anna.a.jonson@linkoping.se

Dela detta jobb

logga
Korttidsvikarie inom förskola, skola och ungdomsverksamhet

Linköpings kommun