skoljobb.se

 

Arbetsplatsbeskrivning

Enskede skola är en F-9-skola med ca 950 elever. Vi har en mycket hög andel behörig personal. Här trivs man, vilket bland annat visar sig i vår låga personalomsättning. På Enskede skola har alla elever hemklassrum och vi tillämpar mobilfri skoldag.

Enskede skola befinner sig i en spännande utvecklingsfas där vi har fokus på tillgänglighet och inkluderande lärmiljöer så att vi på bästa sätt kan tillgodose alla elevers rätt till en god utbildning. Vi strävar efter att våra elever ska kunna tillgodogöra sig undervisningen i klassrummet med hjälp av generella anpassningar. Vi jobbar efter det vi kallar Enskedelektionen som bygger på struktur, tydlighet och förutsägbarhet för eleverna.

Ett annat prioriterat utvecklingsområde för oss är digitalisering. Från och med höstterminen 2019 kommer samtliga elever i årskurserna 4-9 ha tillgång till egna digitala hjälpmedel.

Du kan läsa mer om oss på http://enskedeskola.stockholm.se/ Här hittar du oss: Enskede skola ligger vid Margaretaparken i Gamla Enskede. Du kommer lätt till skolan både från T-bana Sandsborg och Sockenplan. Buss 163 stannar på Enskedevägen och buss 161 på Sockenvägen. Båda hållplatserna ligger nära skolan.

Arbetsbeskrivning

I uppdraget som kurator ansvarar du tillsammans med skolledning och övriga i EHT för att elevhälsans insatser på bästa sätt bidrar till elevernas måluppfyllelse och att eleverna ges goda förutsättningar för lärande. Dina arbetsuppgifter består bl a av att
- Delta i arbetet i elevhälsoteamet och trygghetsgruppen på skolan. Vara delaktig i det systematiska kvalitetsarbetet inom dessa områden.
- Arbeta konsultativt gentemot pedagoger och andra professioner inom skolan.
- Handleda personal.
- Ha stödjande samtal med elever och föräldrar.
- Genomföra kartläggningar och utredningar på organisations-, grupp- och individnivå.

Du ingår i skolans elevhälsoteam som består av två skolsköterskor, psykolog, kurator, skolledning och studie- och yrkesvägledare.

Elevhälsan ska enligt skollagen främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande.

Kvalifikationer

Kurator med relevant utbildning och erfarenhet av arbete med barn och ungdomar.

Du har erfarenhet av komplicerade inlärningssituationer samt att ge råd, stöd och vägledning till skolans lärare och pedagoger.

Du ska medverka i skrivandet av pedagogiska utredningar och utformandet av åtgärdsprogram, handleda personal samt delta i det systematiska uppföljningsarbetet av elevhälsan. Du tycker om att samarbeta med andra men har även förmågan att arbeta självständigt.

Du är bra på att göra analyser och utifrån dessa prioritera och avgränsa ditt uppdrag. Du har ett tydligt elevfokus.

Känner du att denna beskrivning passar in på dig så tveka inte att söka till oss. Välkommen med din ansökan!

Kurator sökes till Enskede skola

Regioner
Kategorier
Utgår

2019-08-05

Ansök nu

Dela detta jobb