skoljobb.se

Kurator till Blombackaskolan

Regioner
Kategorier
Utgår

2018-11-30

Ansök nu

Kurator till Blombackaskolan

En dag på jobbet
 - Du arbetar med uppföljande arbete kring elever, gör sociala utredningar och har kontakter med externa instanser som till exempel socialtjänsten. Du arbetar självständigt och tillsammans med andra från elevhälsan, med elev, vårdnadshavare och lärare.   
- Du har samtal med elever och driver aktivt ett hälsofrämjande och förebyggande arbete kring exempelvis närvaro, motivation och delaktighet. Du har en viktig roll i skolans likabehandlingsarbete. Även rådgivning och information om kontakter med andra instanser ingår i rollen som kurator.  
- Du samverkar med en socialpedagog på heltid och arbeta med att utveckla det praktiska arbetet som en kurator gör tillsammans med socialpedagog.  
- Du ansvarar för närvaroarbetet på skolan, det psykosociala arbetet och handleder och stödjer pedagoger i detta.  
- Du ansvarar för att sammankalla till elevhälsan och vara spindel i nätet för det förebyggande och främjande elevhälsoarbetet genom skolans elevhälsoteam samt arbetar med åtgärder av psykosocial karaktär såsom orosanmälningar till socialtjänsten, samverkan med BUP, habilitering och andra aktörer på individ, grupp och organisationsnivå. 
- Du arbetar för att utveckla hela skolans lärmiljö tillsammans med socialpedagog, specialpedagoger, skolsköterska, SYV och pedagoger där elevernas trygghet är centralt för dig. 
 
 
Vem är du?  
Krav:   
Vi söker dig som har formell examen för kuratorstjänst, t ex socionomutbildning.
Du har erfarenhet av att arbeta med ungdomar och är duktig på att bygga relationer. Du är strukturerad och kan hantera digitala system i din profession. Du är insatt i skolans styrdokument. Du är en erfaren skolkurator som vill utvecklas och utveckla verksamhet där det psykosociala arbetet är centralt och också resurser i form av en socialpedagog, elevcoacher finns på skolan i arbetet med att förebygga och främja en god lärandemiljö för alla elever. 
 
Vi söker dig som vill fortsätta utveckla det strukturerade elevhälsoarbetet på skolan och kan stödja/handleda pedagogerna och fortsatt det strukturerade arbete som pågår på skolan. 
 
Meriterande:  
Du får gärna ha erfarenhet av handledning, gärna i lågaffektivt förhållningssätt. Erfarenhet och kunskap av olika funktionsvariationer och olika tekniker att stödja ungdomar för att kunna tillgodogöra sig skoldagen är meriterande.  
 
Personliga egenskaper:  
Du har ett lågaffektivt förhållningssätt, är lugn, tydlig och strukturerad. Du inger förtroende och är van att arbeta med vårdnadshavare, myndigheter och elever och skapar relationer där tillit och förtroende är centralt. Tålamod och uthållighet är önskvärda egenskaper där vi ser att du är långsiktig i ditt sätt att förhålla dig till omvärlden. 
 
 
Vi erbjuder dig  
Ett stimulerande arbete på en skola med höga ambitioner och en vision där vår elevcentrerade undervisning, vårt systematiska kollegiala lärande och vår gemensamma pedagogiska utveckling ger oss en skola med en utpräglat professionell och inkluderande lärmiljö med bästa möjliga förutsättningar för lärande, för alla i organisationen.   
 
Vi är stolta över att vi har ett väl utbyggt och pedagogiskt utvecklat digitalt arbetssätt som präglar verksamheten från F–9 och att vi har en mångkulturell skola som berikar bland annat genom den mångfald av språk och olika perspektiv som ger oss ett självklart omvärldsomfattande och normkritiskt förhållningssätt.  
 
Hos oss kommer du vara en av 80 medarbetare som arbetar vidare i den starkt positiva utvecklingsfas skolan står i och inför och du blir en viktig kraft i det fortsatta visions- och utvecklingsarbetet med att arbeta systematiskt för att förverkliga och tydliggöra Blombackaskolans vision och verksamhetsidé. På skolan finns ett stort intresse för pedagogisk utveckling och initiativ till att samverka, utveckla och diskutera pedagogiska frågor. På Blombackaskolan arbetar vi med att skapa en ansvarskultur där man vill och får ta ansvar över frågor. Vi arbetar i ett omtänksamt kollegium, med klok prioritering, god delegation vilket ger en engagerad skola där vi arbetar lugnt, långsiktigt och hållbart.  
 
 
Välkommen till oss!  
Blombackaskolan är en F–9-skola med ett geografiskt läge nära kollektiva kommunikationer, centralt i Södertälje. Vi arbetar i ett trivsamt, erfaret kollegium där det finns en uttalad trivsel i både elev- som personalgrupp. Skolan har ett funktionellt delat ledarskap, delvis två-lärarskap, en stabil grundstruktur med arbetslag som enhet för pedagogisk utveckling och ett välfungerande elevhälsoarbete. Det finns en stolthet av att vara del av Blombackaskolan.   
 
Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningsperioden.  
 
 
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Dela detta jobb

Kurator till Blombackaskolan

Södertälje kommun