skoljobb.se

Kurator till nybyggda Nakterhusskolan i Vega

Företag Haninge kommun
Regioner
Utgår

2020-04-10

Ansök nu

Kurator till nybyggda Nakterhusskolan i Vega

Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa. 

Snart öppnar Nakterhusskolan i Vega!

I augusti 2020 öppnar nybyggda Nakterhusskolan i Vega!

Vi söker nu en kurator inför uppstarten av skolan. Då skolans drar igång i liten skala med elever i förskoleklass, åk. 1 och åk. 2 omfattar tjänsten 20 % under första läsåret.

Vill du vara med och bidra till uppbyggnaden av en välfungerande skola där studiero, trygghet och trivsel står i fokus? Där ansvarskultur, sammanhållning och engagemang utgör stöttepelarna och där höga och positiva förväntningar ställs på elever, vårdnadshavare och medarbetare? Bra, då är du varmt välkommen med din ansökan!

Produktionen av skolbyggnaden pågår för fullt och skolan kommer bl.a. vara utrustad med eget tillagningskök, idrottshall, musiksal, slöjdsalar, bibliotek samt hemkunskapssal.

Nakterhusskolan ligger centralt i Vega med direkt närhet till goda kommunikationer. Pendeltågstationen i Vega ligger ca. 250 meter från skolan.

Nu söker vi dig som vill vara från första början, som vill ges möjlighet att vara med och utforma verksamheten och bygga en väldigt bra skola från grunden!

Ditt uppdrag

Som kurator arbetar du främst hälsofrämjande och förebyggande men också med åtgärdande insatser på grupp och individnivå med syfte att skapa en god miljö för elevers hälsa, lärande och utveckling. Du ingår i skolornas elevhälsoteam. I skolans tvärprofessionella elevhälsoteamet står du för den psykosociala kompetensen.

Vid behov arbetar du med konsultation och handledning av pedagoger i frågor som rör elevers sociala situation. Du kommer att arbeta både självständigt och i grupp med elevhälsoteamet och pedagogisk personal.

I ditt uppdrag som kurator vet vi att du kan och vill skapa goda förutsättningar för elevernas lärande och utveckling genom ditt bidrag i deras skolgång. I uppdraget ingår även bl.a. kontakt med myndigheter och vårdnadshavare, utredning och dokumentation av processer rörande kränkande behandling samt att årligen upprätta skolans plan mot kränkande behandling. 

Du är väl förtrogen och insatt i skolans arbete, gällande styrdokument och lagar.

För oss är det viktigt att du är trygg i din yrkesroll och vill bidra med kunskap och erfarenhet för att eleverna ska uppnå utbildningens mål.

Din bakgrund

Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning inom öppen hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvård för barn och ungdom eller skolsköterskeprogrammet. Vi ser gärna att du tidigare har arbetat i elevhälsoteam.

Du har en god empatisk förmåga och kan snabbt sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation. Du har även en god pedagogisk förmåga och förståelse för människors olika förutsättningar. Vidare har du en god samarbetsförmåga, kommunikativ förmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Du är lugn och samlad i olika situationer, självgående och har förmågan att fokusera på rätt saker och du är bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete.

Kvalifikationer

Socionomexamen, beteendeveterare eller annan relevant högskoleutbildning som kan styrkas med examensintyg. Erfarenhet av arbete med barn och unga är meriterande samt att du har god förmåga att formulera dig i tal och skrift, då dokumentation och kommunikation ingår i arbetsuppgifterna. Dina kunskapserfarenheter, tankar och idéer bidrar till att skolan blir framgångsrik i arbetet med eleverna. Du skall vara öppen för ett kollegialt lärande där du bidrar med din erfarenhet och kunskap i skolans fortsatta arbete.

Arbetsuppgifter

  • Driver arbetet med skolans struktur och organisation gällande värdegrund, likabehandling och arbete mot kränkande behandling.
  • Medverka till att alla elever uppnår kunskapsmålen och utvecklas socialt och emotionellt i en miljö som främjar lärande.
  • Tillför psykosocial kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i övergripande planeringar.
  • Bidra med insatser i socialt och psykosocialt arbete på individ-, grupp-,  och organisationsnivå.
  • Uppmärksamma elever som far illa, elever i socialt utsatta sammanhang samt elever som visar tecken på psykisk ohälsa.
  • Gör skolsociala/sociala kartläggningar och utredning/bedömning på individnivå samt bidra till att elever som är i behov av särskilt stöd för sin sociala och emotionella utveckling får adekvata insatser.
  • Bidrar med kunskap om samhällets stödsystem till vårdnadshavare.
  • Samverkar med externa verksamheter och myndigheter.
  • Bidrar med utbildnings- och handledningsinsatser inom skolan till elever, personal och viss mån vårdnadshavare samt tar del av och förmedlar aktuell forskning och lagstiftning inom området.

Välkommen med din ansökan! Intervjuer kommer ske löpande så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.

Dela detta jobb

Kurator till nybyggda Nakterhusskolan i Vega

Haninge kommun