skoljobb.se

Kurator till utbildningsförvaltningen

Företag Växjö kommun
Regioner
Kategorier
Utgår

2021-08-22

Ansök nu

Kurator till utbildningsförvaltningen

Om tjänsten
Vi söker två kuratorer med följande inriktning: 
•    En kurator med primärt uppdrag mot våra F-6 skolor
•    En kurator med primärt uppdrag mot våra F-9 skolor

Kurators uppdrag i skolan är framför allt att tillsammans med rektor och övrig elevhälsopersonal på skolan utveckla och genomföra ett hälsofrämjande och förebyggande arbete. 

Det kan handla om: 
o    Hälsofrämjande och förebyggande psykosocialt arbete i skolan för att bidra till att eleven uppnår kunskapsmålen och välmående
o    Stödsamtal till elever och flerpartssamtal i nätverk kring elev
o    Vara spindeln i nätet kring elever som har behov av sammanhållande funktion
o    Arbeta med frågor som hur man bästa kan bemöta eleverna, hur man ser, når och inkluderar alla
o    Tillsammans med skolenheter arbeta t.ex. med skolans värdegrundsarbete, likabehandlingsplaner, ökad närvaro, krishantering, mot droger, mobbning.
o    Handledning och konsultation till medarbetare i psykosociala frågor
o    Kompetensutveckling inom det skolsociala området till medarbetare 
o    Skolsocial kartläggning/utredning av enskild elev
o    Social bedömning inför mottagande i särskola
o    Arbete med elever i grupp, klassarbete, gruppsamtal
o    Organisatoriskt/strukturellt arbete
o    Bidra som sakkunnig i psykosociala frågor till skolan

Din profil
Vi söker dig som har socionomexamen. Det är en fördel om du har arbetat med barn och ungdomar och har ett särskilt intresse av att arbeta med frågor som rör barn och ungdomar i pedagogisk miljö. Det är meriterande om du har erfarenhet av att genomföra skolsociala utredningar och utredningar inför mottagande i särskola. Meriterande är även att ha arbetat med grupper, handledning och/eller kompetensutveckling. 

Du är bra på att samarbeta och att skapa öppna och förtroendefulla relationer med alla - oavsett bakgrund och förutsättningar. Du är flexibel, trygg i dig själv, initiativrik och kan självständigt planera och prioritera ditt arbete. Det är viktigt att du trivs med att arbeta i team och har en god samarbetsförmåga. Du kan även hantera digitala verktyg såsom Microsoft Teams och Officepaketet. 

Vill du också arbeta i en framgångsrik förvaltning där ditt uppdrag är av stor betydelse för vår fortsatta utveckling? Varmt välkommen med din ansökan!

Välkommen till utbildningsförvaltningen!

Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för våra barn och elever. Vi ansvarar för cirka 18 000 barn och elever och jobbar varje dag för att de ska utvecklas och nå en ökad måluppfyllelse. Vi vill att barn kommer in i vår verksamhet som nyfikna kreativa ettåringar och lämnar oss som engagerade, kunniga och självständiga 19-20-åringar. Läs mer om vad som händer i våra skolor/förskolor på pedagog.vaxjo.se.

Enheten för centrala barn- och elevhälsan ingår i utbildningsförvaltningens resurscentrum och får ny organisation från och med 2022. Enheten kommer att organisera flera av elevhälsans professioner och ledas av biträdande enhetschefer och enhetschef. Organisationen kommer att fastställas under höstterminen 2021. Du kommer organisatoriskt att tillhöra centrala barn- och elevhälsan och rapportera till biträdande enhetschef för barn- och elevhälsan. Samverkan och samarbete med övriga kuratorer inom utbildningsförvaltningen genomförs kontinuerligt via yrkesnätverk.

Som medarbetare hos oss är du viktig! Oavsett vilken roll du har i vår förvaltning kommer du, tillsammans med oss, arbeta för att bidra till en positiv utveckling för våra barn och elever.

Dela detta jobb

Kurator till utbildningsförvaltningen

Växjö kommun