skoljobb.se

Lågstadielärare till Hölöskolan

Regioner
Utgår

2018-06-25

Ansök nu

Lågstadielärare till Hölöskolan

En dag på jobbet  

Varje skoldag startar med ett morgonmöte tio minuter innan första lektionen startar. Detta är ett sätt att samla ihop arbetsdagen och aktiviteter som sker under dagen, vilket lärarna upplever som mycket positivt och sprider både energi, gemenskap och samhörighet med skolans hela personalgrupp.  

Tjänsten är knuten till årskurs 1–3. Klasstorleken varierar och är mellan 15–23 elever.  

Arbetet är på heltid och under undervisningstiden är förlagd mellan 08.00–14.00/14.45. Sedan följer konferenstid för möjlighet till samarbete och samverkan med kollegor. Du kommer att ingå i ett arbetslag på ca tolv lärare som träffas kontinuerligt en gång i veckan för samarbete och elevvård.  

Vem är du?  

Vi söker dig som har examen med lärarlegitimation från lärarhögskolan inom årskurserna 1–3.  

Vi söker dig som är trygg, stabil och har god självinsikt i din yrkesroll. Du har förmåga att skapa goda relationer och kan kommunicera väl med elever, vårdnadshavare och övrig personal. Som person kan du inspirera och engagera eleverna och möta dem utifrån deras individuella förutsättningar. Vi ställer höga krav på vilja och förmåga att arbeta som ett team runt i eleverna i årskursen. Undervisningen kommer att planeras, genomföras och utvärderas gemensamt.  

Vi erbjuder dig  

Lärarna på Hölöskolan beskriver sin arbetsplats och kollegor med ord som: fantastisk miljö och omgivning, kreativa och positiva kollegor som ställer upp för varandra, glada och lugna elever med fina relationer med klasskamrater och vuxna på skolan, högt till tak där utmanande tankar och arbetssätt är eftersträvansvärt samt att största delen av lärarnas arbetstid kan fokusera på undervisningen.  

Skolan upplevs som lugn av personalen och eleverna där fokus finns på skolarbete. En skoldag som präglas av arbetssätt där ämnena sätts i ett tydligt sammanhang.  

Eleverna på Hölöskolan är medvetna om sin kunskapsutveckling och gör naturliga, välförankrade och medvetna val i sitt skolarbete  

Som lärare på Hölöskolan har du ett brett kontaktnät med såväl lärare på skolan som lärare inom kommunens övriga skolor. Vi arbetar gemensamt med utveckling av undervisning och stärkande av lärarprofessionen bland annat genom sambedömning och ämnesnätverk.  

På Hölöskolan har personalen under läsåret haft gemensam träning på arbetstiden. Det har varit ett mycket lyckat inslag i den reglerade arbetstiden som både lett till frisk personal och ökad samhörighet.  

Som anställd i Södertälje kommun erbjuds varje medarbetare ett friskvårdsbidrag.  

Vill du var en del i detta och arbeta tillsammans med dina kollegor och elever för att utveckla undervisningen och hela tiden utmana dig själv, dina elever sker på bästa sätt ska du söka tjänsten som lärare på Hölöskolan.  

Välkommen till oss!  

Hölöskolan är belägen strax efter avfarten till Hölö som ligger ca 25 km söder om Södertälje. Hölö tillhör Södertälje och kommundelen Hölö-Mörkö. Det bor ca 3500 invånare i kommundelen som utgörs av Hölö tätort samt öarna Mörkö och Oaxen. Hölöskolan är en F–9-skola med ca 440 elever.  

Hölöskolan är en skola som präglas av hög trivsel, studiero och trygghet där vi målmedvetet utifrån verksamhetsiden aktivt elevinflytande. Detta kännetecknas av hög delaktighet bland eleverna i deras skoldag.  

Eftersom ca 40% av eleverna åker skolbuss har skolan samma start- och sluttid för eleverna. Vi använder oss av Lärplattformen (PingPong) som digitalt kommunikations och dokumentationsverktyg.  

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.  

Dela detta jobb

Lågstadielärare till Hölöskolan

Södertälje kommun