skoljobb.se

Lärarassistent

 

Arbetsplatsbeskrivning

Arbetsplatsbeskrivning Sätraskolan är en F-9 skola med integrerad grundsärskola som ligger efter röda linjen. På Sätraskolan går 735 elever och personalen består av 140 personer. Skolan har väl utbyggda stödresurser för IKT, Elevhälsa, en studio för specialpedagogik samt har en aktiv välfungerande uteverksamhet som leds av skolgårdslärare. Som lärare och pedagog hos oss kan du fokusera på huvuduppdraget; undervisning och lärande. Sätraskolan är inne i en expansiv fas och kunskapsresultaten förbättras ständigt. Vi har ett välfungerande kvalitetssystem och följer regelbundet upp elevernas framgångar och förändrar och utvecklar arbetet utifrån behov som identifieras. Arbetslag och ämneslag arbetar systematiskt med kollegialt lärande för att ständigt utveckla undervisningen. För oss på Sätraskolan ligger goda relationer i fokus och vi lägger stor vikt på att tillsammans med elevernas vårdnadshavare skapa de bästa möjliga förutsättningarna för eleverna att ha en framgångsrik skolgång. Läs gärna mer om vårt arbetet på https:// satraskolan.stockholm.se/

Arbetsbeskrivning

Vi söker nu dig som är intresserad av att arbeta på skolans mellanstadium och vara en resurs för både lärare och elever. Tjänsten som lärarassistent är ny för oss på Sätraskolan och vi söker dig som tillsammans med oss vill utveckla den rollen och bidra till att möjliggöra för lärarna att fokusera mer på undervisning. Du kommer ingå i ett lag med sju lärare i åk 4-5.

Befattningens uppdrag är elevsocialt med administrativa inslag. Det innebär att lärarassistentens ansvarsområde är att vara en resurs som kan stödja och avlasta lärarens uppdrag att undervisa. Befattningen är i huvudsak praktiskt utförande och har till största del rutinmässiga arbetsuppgifter. Huvudsakliga arbetsuppgifter:

• Hantera frånvaroregistrering

• Rastvärd

• Förflyttningar

• Vara närvarande vid i ex. omklädningsrum

• Måltidsvärd

• Lästräning med mindre elevgrupper

• Förbereda undervisningsmaterial (ex ladda plattor)

• Stöd i undervisningssituationer

• Viss administration.

• Delta i Läxhjälp

• Övriga arbetsuppgifter kopplat till skolans verksamhet.

Kvalifikationer

Vi vill att du ha gymnasieutbildning eller motsvarande lämplig bakgrund.

Kunna tolka sociala interaktioner hos elever, vara en vuxen förebild, trygg och tillitsskapande. Uppdraget innebär mycket elevkontakter vilket förutsätter att du uppträder som en god förebild för eleverna.
Erfarenhet av arbete med barn i mellanstadieåldern är önskvärd. Vi kommer lägga stor vikt på personlig lämplighet.
 

 

Dela detta jobb

Lärarassistent

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen