skoljobb.se

Arbetsplatsbeskrivning 
Du vill och vi vill bidra till en likvärdig skola. Hos oss arbetar vi för en attraktiv och likvärdig skola där våra pedagoger inspirerar till nyfikenhet, kreativitet och kunskap, genom att ta vara på varje barns talanger och styrkor. Alla barn ska trivas och må bra därför har vi en trygg och säker miljö där nolltolerans mot mobbing och kränkande behandling är en självklarhet.

Inom Jönköpings kommuns utbildningsförvaltning har vi behörig personal med hög kompetens och vi tar tillvara och utvecklar varje medarbetares personliga förmåga. Här kommer du som medarbetare att bli en viktig del i vårt systematiska kvalitetsarbete. Våra ledare visar vägen och tänker helhet och inom hela förvaltningen har vi fokus på digitala verktyg och moderniserat lärande.

Tenhultsskolan ligger centralt placerad i Tenhult och är en F-6 skola med cirka 530 elever. Vårt skolområde, som är ett av kommunens största, består av två skolor, Tenhultsskolan och Ödestugu skola. Vårt arbete präglas av en gemensam värdegrund där vi värnar om glädje, trygghet och lustfyllt lärande.

Arbetsuppgifter 
Vi söker klasslärare till mellanstadiet på Tenhultsskolan, som vill vara en del av ett arbetslag med hög flexibilitet och stort engagemang för elevernas utveckling och lärande. Du bidrar till ett arbetsklimat som präglas av "vi-känsla".

Kompetenskrav 
Grundskollärare med lärarlegitimation eller motsvarande utbildning/erfarenhet. Gärna ma/no/teknik-behörighet. Vi förväntar oss att du har god förmåga att skapa relationer med elever, vårdnadshavare och personal. Din förmåga att intressera, entusiasmera och engagera värderar vi högt liksom din förmåga att samarbeta och vara flexibel. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt 
Under läsåret fortsätter vi en stor satsning på att bli en mer tillgänglig och digitaliserad skola. Kompetensutveckling kommer ges utifrån individuella och gemensamma utvecklingsområden. Vi värdesätter kollegialt lärande och samsyn. Skolsamverkan med fritidshem sker i alla årskurser. 
Eventuellt finns de möjlighet att arbeta deltid vid önskemål om detta. 
Löpande rekrytering tillämpas.

Tillträde till tjänsten sker efter överenskommelse. Helst till terminsstart ht-18.

För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att Skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret och handläggningstiden för detta dokument kan vara lång. Du hittar länk till beställning av belastningsregistret nedan.
https://digitaliseringsinitiativet.se/belastningsregistret 

Upplysningar 
Maria Aspegren, rektor 036-103039
Cecilia Larsson, bitr.rektor 036-103068

Lärare 1-7 alt 4-6

Ansök nu

Dela detta jobb