skoljobb.se

 

Arbetsplatsbeskrivning

Högalidsskolan är en kommunal grundskola belägen i Hornstull på västra Södermalm. I skolan har ca 1000 elever i årskurserna F-9 sin arbetsplats. Till skolan hör två centrala grupper med särskild inriktning (CSI). Personalen på hela enheten består av ca 150 personer. Skolledning består av rektor, fem biträdande rektorer samt en administrativ chef. Organisatoriskt är skolan indelad i årskursvisa arbetslag som leds av arbetslagsledare. Skolans två CSI-grupper, CSI Högalid 1 – 6 (18 elever) och CSI Högalid 6 – 9 (12 elever), utgör två separata arbetslag. Dessa leds av en biträdande rektor med stöd av arbetslagsledare.

Arbetsbeskrivning

CSI Högalid 1-6 är en särskild undervisningsgrupp som arbetar med elever med extraordinära stödbehov. Ett flertal av eleverna har diagnoser inom NPF, både inom AST och ADHD. Som lärare i CSI Högalid 1-6 arbetar du tätt tillsammans med arbetslagets lärare och resurspedagoger. Du är ansvarig för undervisningen i alla teoretiska ämnen och bild i en klass bestående av 6 elever. Klassen är åldersblandad åk 3-6. I klassrummet arbetar du tillsammans med två resurspedagoger. Undervisningen av eleverna kräver hög grad av individuella anpassningar. I uppdraget ingår mentorskap för klassens elever.

Kvalifikationer

Legitimerad lärare åk 1-7, 4-6 eller mellanstadielärare.

Övrigt

Erfarenhet av undervisning av elever med NPF-diagnoser är meriterande.

Lärare 1-7 till CSI Högalid 1-6

Ansök nu

Dela detta jobb