skoljobb.se

Lärare

Vill du ha ett av de viktigaste och roligaste uppdragen som finns? Hos oss får du inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Ditt nya jobb
Vi söker dig som tillsammans med övriga fem medarbetare i arbetslaget vill göra skillnad för våra barn och ungdomar! Arbetet innebär att för varje elev anpassa undervisningen utifrån den enskilda elevens behov men också att stödja eleverna i deras sociala relationer. Du ser och utgår från elevernas möjligheter och kompetenser för att nå framåt. Att arbeta som lärare inom resursenheterna innebär även många kontakter med hemskolans personal, elevhälsa, rektorer, vårdnadshavare och t ex socialtjänst och hälso- och sjukvård, allt för att skapa en så god lärandemiljö för eleverna som möjligt.

Välkommen till oss
Gemensamma resursenheten omfattar två sjukhusskolor, fyra resursenheter samt ett rörligt förskole- och skolstöd. Inom enheten, som är en del av utvecklingsavdelningen på utbildningsförvaltningen, arbetar ca 40 medarbetare.
Vi söker en ny medarbetare till Dalens resursenhet. Resursenheterna fungerar som kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper och på dessa finns de elever som behöver allra mest stöd. På Dalens resursenhet samarbetar skola och socialtjänst för att ge ett samlat stöd till elev och vårdnadshavare. Vi arbetar utifrån en helhetssyn där skola, familj och fritid är viktiga delar. På enheten arbetar lärare, fritidspedagoger och familjestödjare från socialtjänstens råd och service. Placeringen är tidsbegränsad för eleven och beslutas av hemskolans rektor. Syftet med placeringen är att eleven ska få en fungerande skolgång genom olika åtgärder och anpassningar med målsättning att så snart som möjligt kunna komma tillbaka till hemskolan. Hemskolans rektor behåller därför ansvaret under placeringen. På enheten går det 6-8 elever i åk 4-9.

Kompetenskrav
Vi söker en legitimerad grundskollärare i åk 4-9. Du har även arbetslivserfarenhet som lärare. Vi ser gärna att du har specialpedagogisk kompetens samt erfarenhet av framgångsrikt arbete kring elever i behov av särskilt stöd och psykisk ohälsa. Meriterande är också att du arbetat på olika stadier inom grundskola samt är behörig i engelska.

Som person är du lösningsfokuserad med en god kommunikativ förmåga gentemot elever, kollegor och vårdnadshavare. I din undervisning använder du gärna din kreativitet. Du trivs med att arbeta i en miljö som ställer höga krav på flexibilitet.  Du har god samarbetsförmåga och ni arbetar tillsammans för att alla ska lyckas. Detta är en förutsättning för att lyckas med uppdraget. Du har lätt att skapa struktur i arbetet och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Bra att veta
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att Skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret och handläggningstiden för detta dokument kan vara lång. Du hittar länken till beställning av belastningsregister här. 

Varmt välkommen med din ansökan!

Vill du veta mer
Eva Strandéus, chef Gemensamma resursenheten
tel 036 – 10 56 73

Klara Gustafsson, Lärarförbundet
tel 070 – 587 61 87

Karolina Ekström, Lärarnas Riksförbund
tel 070 – 353 92 26

Dela detta jobb

Lärare

Jönköpings kommun