skoljobb.se

Lärare

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Terra Novaskolan, i södra Visby, är en F–6 skola med ca 200 elever. På skolan finns ett fritidshem med tre avdelningar, Vi har tillgång till en stor skolgård, fotbollsplaner och en skolskog. Skolan har eget tillagningskök och egen idrottshall. De äldre eleverna har slöjd på Gråboskolan. Samarbete förekommer även med Södervärnsskolan. 
På Terra Novaskolan arbetar ett glatt gäng med behöriga lärare, fritidspedagoger och assistenter. 
Välkommen att bli en av oss!

Arbetsuppgifter

I tjänsten ingår undervisning i år 4. Du ansvarar för undervisningen i so. Du undervisar i ma, eng och sv i halvklass, planering för detta sker tillsammans med lärarna i år 4 och 5. 
I tjänsten ingår även att undervisa elever som väljer att stanna kvar efter skoldagens slut och delta i Studietekets verksamhet. 
Du förväntas stimulera och stötta elever i sin utveckling och sitt lärande så att deras nyfikenhet och lust att lära tillvaratas. Vi arbetar med hälsofrämjande skolprojekt vilket innebär att vi har ett fysiskt rörelsepass utomhus varje dag. Vi har organiserade rastaktiviteter för att stimulera social utveckling, aktivitet och rörelse. 
Skolan arbetar med hållbar utveckling och vill på sikt bli certifierad utifrån de Globala målen. 

Tjänsten är ett vikariat på Terra Novaskolan under hösten. Förlängning av tjänsten kan bli aktuell, annars erbjuds fortsatt arbete på någon annan av regionens skolor.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad lärare, gärna för mellanstadiet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Du har förmåga att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är väl förtrogen med skolans styrdokument . Du är en tydlig ledare i klassrummet, där du skapar struktur, sammanhang och utmaning i lärandet. 
Vi använder Schoolsoft som verktyg för att informera om elevers lärande och utveckling samt att kommunicera med vårdnadshavare. 
Behörighet i so, sv, ma och eng är meriterande. 

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6000 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb? 

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är drygt 57000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Arbetsplats
Terra Novaskolan, Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Anställningsform
Tillsvidareanställning
Omfattning
Heltid
Tillträdesbeskrivning
Tillträde 2018-08-13
Antal tjänster
1

Kontakt
Carina Lindby
Rektor
0498-269077

Ansökan
Arbetsgivarens referensnummer
A795921
Sista ansökningsdatum
2018-07-29

Dela detta jobb

Lärare

Region Gotland