skoljobb.se

Lärare åk 1–3

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Stenkyrka skola är en trevlig, liten skola på landet belägen vid kusten drygt 2,5 mil norr om Visby. Skolan hör till Fole/Stenkyrka skolområde. Vi har ca 80 elever i åk F-6. Vi har ett samarbete med förskolan Ankan som ligger precis bredvid. Skolan är belägen med fantastisk natur in på knuten som utnyttjas i den dagliga verksamheten. 

Arbetsuppgifter

Arbetet består av att planera, leda och genomföra det pedagogiska arbetet årskurs 1-3 i linje med skolans läroplan och styrdokument. Du kommer även att samarbeta både med lärarkollegor och med fritidshemmet. 

Som lärare hos oss så stimulerar du och stöttar alla elever i sin utveckling och sitt lärande utifrån varje elevs individuella förutsättningar. Tillsammans med dina kollegor skapar du en trygg lärmiljö där eleverna trivs och kan ta tillvara deras lust och nyfikenhet. 

Du är en viktig person eftersom du är en av de som barnen möter under sina första viktiga år i skolan. Du är med och lägger grunden för det fortsatta skolarbetet.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad lärare mot yngre åldrar. Är du behörig även åk 4-6 är det ett stort plus. Bifoga legitimation i din ansökan. 

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi söker dig som är en utvecklingsinriktad och engagerad medarbetare, som är bra på att skapa goda relationer med såväl vårdnadshavare och elever som kollegor. 

Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och har förmåga att individualisera och variera undervisningen utifrån elevernas behov. Du är en tydlig ledare i klassrummet med förmåga till att skapa struktur, sammanhang och goda relationer. 

Du har en barnsyn där ett inkluderande arbetssätt på skolan är en självklarhet. Vi strävar mot att inta ett relationellt perspektiv när det gäller våra elever. Vi har inlett ett arbete med att implementera ett lågaffektivt bemötande inspirerade av bl.a. Bo Hejlskovs tankar. Du måste således vara intresserad av att fortsätta utveckla vårt arbete med ett lågaffektivt bemötande i vårt möte med eleverna. 

Du är handlingskraftig och öppen för förändring. På en mindre skola som Stenkyrka arbetar vi ständigt med att hitta en fungerande organisation för varierande antal elever i de olika årskurserna. 

Du har lätt för att få med andra och inspirerar till nytänk. Du fokuserar på det positiva i varje barns möjligheter, har förmågan att leda barn i lärandet och arbetar aktivt för att göra verksamheten spännande och intressant. 

Du behöver vara van att använda digitala verktyg då dokumentation och information hanteras digitalt samt att IKT är en del av den pedagogiska verksamheten. Vi använder Schoolsoft som verktyg för att informera om elevers lärande och utveckling samt att kommunicera med föräldrar. 

Har du dessutom ett positivt sätt och nära till skratt kan du vara den vi söker.

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6000 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb? 

Gotland är en fantastisk

Kontakt

  • Ann-Sofi Lindgren
    rektor
    0498-20 45 47

plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är drygt 57000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Dela detta jobb

Lärare åk 1–3

Region Gotland