skoljobb.se

logga

Lärare åk 4-6 till Änggårdsskolan

Regioner
Utgår

2023-06-10

Ansök nu

Lärare åk 4-6 till Änggårdsskolan

Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! 

Dina arbetsuppgifter

Utgångspunkten för dig som lärare är att arbeta med planering, undervisning, utvärdering och värdegrundsarbete utifrån läroplanen. Arbetet sker både självständigt och i samarbete med kollegor. 

Som lärare ser du elevens hela skoldag som viktig och du samarbetar därför både med vårdnadshavare och kollegor kring eleven. Som en del i detta samarbetar även skolans och fritidshemmets verksamhet för att nå en högre måluppfyllelse och skapa bästa förutsättningar för varje elev. Du utgår från den elevgrupp du möter och förväntas skapa en varierande och utmanande undervisning. Att använda digitala verktyg är en naturlig del i din undervisning.  

Du främjar ett kollegialt lärande genom diskussion och reflektion vid såväl planerade som spontana tillfällen. För att gynna elevernas lärande, samt din egen och verksamhetens utveckling, tar du tillvara på olika professioners erfarenheter och kunskaper.

Din arbetsplats

Änggårdsskolan är en F-6 skola som ligger i bostadsområdet Lambohov med närhet till grönområden i södra delen av Linköping. Skolan har cirka 240 elever och består av grundskola och fritidshem för åldrarna 6-12 år. Vi är stolta över att vara en skola som speglar Sverige av idag, då vi har en mångfald av olika kulturer och språk.

Änggårdsskolan erbjuder en arbetsplats där vi arbetar aktivt för goda relationer och god kommunikation. Vår personal är engagerad och arbetar för en god måluppfyllelse för alla elever genom att ha fokus på resultat som följs upp kontinuerligt. Vi använder oss av positivt beteendestöd genom att förtydliga våra förväntningar på eleverna så att de kan utveckla goda skolförmågor. Våra ledord är ansvar, hänsyn och lärande. Vår vision är att varje elev ges bästa förutsättningar för maximalt lärande i en god och trygg arbetsmiljö för både elever och personal. Vårt motto är: ”På Änggårdsskolan visar vi hänsyn till varandra, tar ansvar och lär oss tillsammans.”

Välkommen till oss på Änggårdsskolan! 

Du som söker

Du som söker har lärarlegitimation för årskurs 4-6 med behörighet att undervisa i svenska, matematik, engelska och SO, alternativt har du slutförd eller pågående utbildning till lärare i berörda årskurser. Vi ser gärna att du som söker även har behörighet att undervisa i musik. Du har även tidigare erfarenhet av det pedagogiska arbete som uppdraget som lärare i berörda årskurser innebär, antingen genom praktik eller avlönat arbete. 

I din roll som lärare har du goda kunskaper om skolans uppdrag och är väl bekant med läroplanen (Lgr22) och övriga styrdokument. Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr22) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling samt ansvara för att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.

Som lärare i är du en god förebild. Du har förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låter dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. På ett kvalitetsmedvetet sätt skapar du goda förutsättningar för elevens utveckling och lärande, samt dokumentationen av densamma. Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll anpassat till situationen.

För att tjänsten ska gälla tillsvidare måste lärarlegitimation uppvisas, fram till dess gäller visstidsanställning.

Du som har en utfärdad lärarlegitimation samt behörighetsförteckning, vänligen bifoga dessa som filer tillsammans med dina ansökningshandlingar när du söker tjänsten. Är du utbildad lärare men ännu inte har ansökt om lärarlegitimation, vänligen bifoga utbildningsintyg. Är du under utbildning till lärare, bifoga studieintyg på hittills avslutade kurser vid högskola eller universitet.

Övrig information

Tillträde: 2023-08-08

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 11265

I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.

Dela detta jobb

logga
Lärare åk 4-6 till Änggårdsskolan

Linköpings kommun