skoljobb.se

Lärare åk 4-9 No-ämnena särskild undervisningsgrupp

Ansök nu

Lärare åk 4-9 No-ämnena särskild undervisningsgrupp

Arbetsplatsbeskrivning

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. I våra skolor ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför ska alla våra lärare: Ta ansvar för och ha insikt om elevernas resultat, vilket innebär att vara lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov. Ha höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas. Fånga och stimulera elevernas nyfikenhet, intresse och lärande. Ta ansvar för relevant kompetensutveckling för att utvecklas och växa i professionen. Skarpnäcksgruppen är en särskild undervisningsgrupp som startades inför läsåret 2018/2019 genomsamverkan mellan stadsdelsförvaltningen i Skarpnäck och samtliga kommunala grundskolor i stadsdelen.

Verksamheten syftar till att i ett tidigt stadium fånga upp barn och unga som befinner sig i en riskzon, genom förstärkt samverkan mellan skola, socialtjänst, vårdnadshavare och elevens övriga nätverk. Målet är att skolans elever ska uppnå godkända betyg i grundskolan och få bättre livskvalité. Det unika med verksamheten är ett nära samarbete mellan skolpersonal, fritidspersonal, socialtjänst och vårdnadshavare som arbetar i team för att skapa helhetssyn, förutsägbarhet och ett tryggt sammanhang för eleven att växa upp i. Det stora förändringsarbetet riktas mot nätverkets förståelse av och förhållningssätt till eleven. Samtidigt kommer varje elev att erhålla stöd och vägledning i att uppnå önskade beteendeförändringar. Vi strävar efter att främja känslan av att lyckas och ge våra elever en positiv självkänsla. Vi vill skapa framtidstro och hopp hos våra elever. Utifrån varje elevs specifika behov kommer ett team att bildas kring eleven. Den vanligaste kombinationen av dessa team kommer att bestå av: Mentor- en lärare, socialpedagog eller fritidspedagog som finns med i den dagliga verksamheten. Representant från elevhälsan – en skolsköterska, kurator, specialpedagog, studievägledare eller skolpsykolog. I de flesta elevärenden sker ett samarbete kring eleven med socialtjänsten, BUP och Habiliteringen.

Arbetsbeskrivning

Dina arbetsuppgifter är bland annat: att tillsammans med andra lärare och medarbetare genomföra och planera undervisning för gruppen utifrån elevernas olika behov. mentorsansvar för elever samt tät kontakt med vårdnadshavare. utförande av myndighetsbeslut/utredningar såsom t.ex. åtgärdsprogram och pedagogiska utredningar. Du kommer att ingå i ett arbetslag där medarbetare med olika professioner, fritidspedagog, socialpedagog, elevassistenter, lärare och specialpedagog, gemensamt bildar en professionell grupp för eleven. I gruppen finns elever med flera diagnoser och/eller sociala utmaningar som behöver extra anpassningar av undervisningen under hela skoldagen. I de flesta elevärenden kommer ni ha ett nära samarbete med socialtjänsten, BUP och Habiliteringen i vissa fall. Viss undervisning kan komma att bedrivas i ett utomhuspedagogiskt perspektiv. Matlagning tillsammans med eleverna kan förekomma. Kvalifikationer Vi söker dig som är legitimerad No-lärare åk 4-9 och kompetens och erfarenhet inom arbete med elever i behov av särskilt stöd. Du ska: ha No-ämneskunskaper och gärna andra ämneskunskaper. ha kunskap om att bedriva undervisning utifrån forskning eller beprövad erfarenhet. - ha god kännedom om extra anpassningar. känna till lagtexterna kring myndighetsbeslut som gäller för elever som är placerade i särskild undervisningsgrupp.

Kvalifikationer

Som person ser vi att du: är flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. är lugn, stabil och kontrollerad i stressituationer. har god samarbetsförmåga och arbetar bra med andra människor. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. är relationsskapande, utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. har empatisk förmåga och kan sätta dig in i någon annans perspektiv. har pedagogisk insikt, god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och deras olika förutsättningar. är beslutsam, fattar snabba beslut och agerar utifrån dessa, trots begränsad information eller svåra omständigheter.

Övrigt

Dela detta jobb

Lärare åk 4-9 No-ämnena särskild undervisningsgrupp

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen